Vedtægtsændringer blev vedtaget

Med baggrund i, at kræftforeningen Tidslernes ordinære generalforsamling den 23. august 2020 vedtog ændringer i vedtægternes §3, var der 29. september indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

Til den ekstraordinære var der mødt 11 medlemmer frem, hvoraf de 8 havde stemmeret og en enkelt havde medbragt en fuldmagt.

Som dirigent valgtes Bo Christensen og generalforsamlingen valgte Charlotte Dencker som referent.

Aftenens afstemning skulle alene handle om de ændringer i vedtægternes §3, som den ordinære generalforsamling havde vedtaget den 25. august, og afstemningsresultatet blev da også en godkendelse med stemmerne 8 stemmer for og 1 stemme imod.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede i god ro og orden.