Generalforsamlingen er nu fastsat til 23. august 2020.

Efter flere måneders udsættelse har bestyrelsen nu efter regeringens seneste udmeldinger om forsamlingers størrelser besluttet at afvikle årets ordinære generalforsamling den 23. august 2020 kl 12 – 15.

Sted

HUSET, Hindsgavl Allé, 5500 Middelfart

Generalforsamlingen bliver uden det tidligere annoncerede foredrag med Peter Gøtsche, men når virussituationen er helt under kontrol og vi kan samles flere, så vil foredraget blive gennemført.

Program

Kl. 12 – 13 Frokost
Kl. 13 – 15 Generalforsamling

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og evt. stemmetællere.
 • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Christina Hovedskou blev sidste år valgt for 2 år.
  Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af 2 interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen
 • Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk. Kun patientmedlemmer har stemmeret. Husstands- og støttemedlemmer er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig på tidslerne.nemtilmeld.dk. Har du problemer med at tilmelde dig, kan Lisbeth Arrildt, tlf. 61 28 05 50, naestformand@tidslerne.dk, være behjælpelig. Tilmelding senest den 1. august 2020.

Vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.

På Bestyrelsens vegne
Mai Nielsen