Af Anette Harbech Olesen, forfatter og sundhedsblogger på www.madforlivet.com

Dr. Johanna Maria Budwig brugte det meste af sit liv på at forske i fedt. Særligt fedtsyren alphalinolensyre havde hendes interesse, og hun påviste, at en kombination af økologisk hørfrøolie og hytteost kunne have en gavnlig effekt mod kræft. Dr. Budwig blev født i 1908 og i løbet af 1950’erne og 60’erne blev hun anset for en af verdens førende fedteksperter. Hun påviste, at når industrien raffinerede og hydrogenerede (hærdede) sarte, vegetabilske fedtsyrer, så blev de sundhedsskadelige at spise. Det var ikke populært blandt margarinefabrikanterne dengang – og er det stadig ikke i dag, hvilket muligvis forklarer, hvorfor hun aldrig fik Nobel prisen, til trods for at hun var indstillet hele syv gange.

Omega 3 fedtsyren alphalinolensyre findes primært i hørfrø, og den kaldes også for en superflerumættet fedtsyre. Den har afgørende betydning for kroppens sundhed og balance, men er utroligt sart, særligt overfor ilt, lys og varme. Indtages den i uspoleret form, har den en lang række sundhedsfremmende egenskaber, og Johanna Maria Budwigs forskning og erfaringer viser, at den i særlig grad kan hjælpe os, hvis diagnosen lyder på kræft.

Hørfrø indeholder imellem 50 og 60% omega 3 fedtsyrer, herunder alphalinolensyre. Derudover indeholder hørfrø cirka 15% omega 6 fedtsyrer samt lidt andre ikke essentielle fedtsyrer. Fordelingen af de forskellige fedtsyrer afhænger af, hvor i verden hørfrøene er dyrket. Hørfrø, dyrket i Danmark, har på grund af den længere dagslængde i vækstsæsonen et højere indhold af omega 3 end hørfrø dyrket i sydligere lande.
Ifølge Budwig skyldes dette i særlig grad, at sollyset har positiv energiberigende betydning for alphalinolensyrens dobbeltbindinger. Hørfrø er desuden naturens rigeste kilde til plantenæringsstoffet SDG
(secoisolariciresinol diglucoside), der i laboratorieforsøg har vist stærk anticarcinogen effekt, særligt overfor hormonrelaterede kræftformer. SDG findes primært i hørfrøene, men er ikke særligt forekommende i hørfrøolien.

Hørfrø, cadmium og blåsyre
Til trods for hørfrøs fantastiske egenskaber, har Fødevarestyrelsen desværre valgt at advare mod indtaget af kværnede hørfrø. Det skyldes primært deres indhold af cadmium og blåsyre. Der skal dog indtages virkelig store mængder, før hørfrø bliver problematiske.
I relation til hørfrøs indhold af cadmium, så skal du spise cirka ET KILO hørfrø om ugen for at nå op på grænseværdierne for cadmium. Selvfølgelig spiser du andre fødevarer, der også indeholder cadmium, ligesom du kan optage cadmium fra bilos etc. Men umiddelbart synes der ikke at være nogen risiko ved at indtage 2-3 spsk. kværnede hørfrø dagligt i din Budwig blanding, medmindre andet taler for det. Det vil udgøre et indtag på cirka 200 gram hørfrø om ugen.
I relation til hørfrø og Blåsyre, så henviser Fødevarestyrelsen til, at hørfrø indeholder blåsyre, også kaldet cyanogene glykosider. Det er korrekt, at hørfrø indeholder små mængder blåsyre, men det gør skallen på mandler også – ligesom abrikoskerner, der i stor stil anvendes til marcipan og faktisk er i kræftforskernes søgelys. Der forskes i stoffet fra abrikoskerner, også kaldet B17, og nogle forskere forventer at det kan have cancerhæmmende effekt. Blåsyre findes også i kirsebær, æbler, blommer og i hindbær. Vi har ikke set advarsler mod at spise marcipan eller andre af de ovennævnte fødevarer. Derfor er der efter min mening, heller ikke i denne sammenhæng, sundhedsmæssige problemer ved at indtage lidt kværnede hørfrø.
Meget tyder på, at økologiske hørfrø kun indeholder halvt så mange cyanogene glykosider som konventionelle. Vælg derfor altid økologiske hørfrø. Du kan læse mere om hørfrø, cadmium og blåsyre på www.madforlivet.com

De livsvigtige cellemembraner
Vi består af celler, trilliarder af celler, og fælles for dem alle er, at de er omgivet af en dobbelt fedtmembran. Cellemembranernes konstitution kan være afgørende for sundhed eller sygdom. Derfor er det en rigtig god ide at holde sine cellemembraner fit for fight. Dertil skal de bruge de rette komponenter af næringsstoffer, hvilket groft sagt omfatter en optimal blanding af omega 3 fedtsyrer, omega 6 fedtsyrer, kolesterol og fosfor. Heraf dannes de nødvendige fosfolipider til cellemembranerne, og disse tilføres bedst hver dag gennem maden. Cellemembranerne har brug for fedtstofferne i uspoleret form. Det vil sige ubehandlede, uraffinerede olier, der er skånsomt behandlet og opbevaret, så de ikke er harske. Blandingen af økologiske kværnede hørfrø, hørfrøolie og surmælk indeholder netop de komponenter, som cellerne kan anvende. Blandingen stimulerer den lille elektriske spænding, som vi naturligt har i vore cellemembraner. Spændingen har betydning for ind- og udslusning af næringsstoffer og affaldsstoffer, men har også stor betydning for cellernes evne til at dele sig kontrolleret. Spændingen opstår i et fint samspil mellem de flerumættede fedtsyrer og proteiner. Det elektriske spændingsfelt der opstår, når disse næringsstoffer blandes, har afgørende betydning for cellemembranernes funktionalitet og modstandsevne.
Denne spænding opretholdes alene såfremt fedtstofferne er uforarbejdede og i rette balance med svovlholdige aminosyrer.

Sådan oplader du dine livsbatterier
Fedtstoffer, der er raffinerede, hærdede eller hydrogenerede har i processen mistet deres spænding. Det omfatter alle former for margariner, flydende som faste. Det er raffinerede vegetabilske olier, der står i klare plastflasker under supermarkedernes bagende neonlys, og det er raffinerede vegetabilske olier, som eksempelvis anvendes i bagerbrød, færdigretter, mayonaisesalater og færdige bageblandinger. Disse fedtstoffer er det bedst at undgå, for de har samme effekt i kroppen som et tomt batteri eller rettere som et tomt batteri ville have i en lommelygte. De tilfører ikke den nødvendige stimulation til cellemembranernes livsvigtige, elektriske spænding. Indtag af sådanne ødelagte fedtstoffer kan derfor reducere opladningen af ”vores livsbatterier”.
Det var dette faktum Johanna Maria Budwig udnyttede i sin behandling af kræftpatienter og i sin forskning. Hun fandt, at hvis man skulle reetablere kroppens balancer og blive rask, så fungerede et dagligt indtag af kværnede økologiske hørfrø, hørfrøolie og et surmælksprodukt af høj kvalitet som en fantastisk stimulation og styrkelse af cellemembranerne, og kombinationen viste sig at være den allerbedste kilde til ”opladning af livsbatterierne”. Budwig kuren fungerer også fint alene med kombinationen af økologisk hørfrøolie blandet med et surmælksprodukt af høj kvalitet som Skyr, Acido eller hytteost. De kværnede hørfrø kan udelades eller tilsættes i en eller to af dagens portioner efter behag.