Af Anette Harbech Olesen, forfatter, foredragsholder og blogger om mad og sundhed på www.madforlivet.com.

Det har længe været velkendt, at tilstrækkeligt høje D3 vitamin niveauer i kroppen er vigtigt for sundhed og indre balance. En række helt nye forskningsresultater underbygger denne viden og sætter i særdeleshed fokus på betydningen af vores D3 vitamin niveauer i kroppen og udviklingen af kræft.

D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der dannes i huden, nærmere betegnet via kroppens indhold af kolesterol, der aktiveres, når solens stråler rammer huden. D vitaminet skal såvel via lever som nyrer for at blive omdannet til det aktive D3 vitamin, der er et vitamin med endog meget stor sundhedsmæssig betydning. D3 vitamin er blandt andet afgørende for hjertesundheden, nervesystemet, immunforsvaret og knoglesundheden. Ikke alene er D3 vitamin det mest immunmodulerende vitamin, vi overhovedet kan danne i kroppen. Lave niveauer kædes nu også sammen med øget risiko for udvikling af visse kræftformer.

Det kan betale sig at gøre en indsats for at holde niveauerne af D3 vitamin i kroppen på cirka 100 nm/ll året rundt. Et nyt studie, publiceret i Clinical Cancer Research i maj måned i år, viste nemlig, at for mænd i risikogruppen for udvikling af prostatakræft (blandt andet målt på PSA tal og inflammationsgrad) udviklede denne kræftform sig ligefrem proportionalt med graden af deres D3 vitamin niveauer i kroppen. Jo lavere D3 vitamin niveauer, des højere risiko. Ny forskning viser desuden, at lave D vitamin niveauer kan bevirke højere inflammationsniveauer i kroppen. Høje inflammationsniveauer indgår i udviklingen af stort set alle velfærdssygdomme og sættes også i forbindelse med udviklingen af prostatakræft. Kronisk høje inflammationsrater øger risikoen for udvikling af prostata kræft med 78%, viser studier.

Anden international forskning viser, at mangel på D3 vitamin generelt kan øge risikoen for udvikling af en række kræftformer. Udvikling af såvel brystkræft som tyktarmskræft kædes sammen med lave niveauer af D3 vitamin. Til trods herfor viser en gennemgang af en række undersøgelser i USA, foretaget af NHANES (The National Health and Nutrition ExaminationSurvey), at mere end 70 % af den amerikanske befolkning lider af D-vitamin mangel i vintermånederne. I Danmark menes endnu flere at mangle D3 vitamin, særligt om vinteren. Ofte opdages det ikke, for symptomerne på D vitaminmangel er få og Sundhedsstyrelsen har begrænset de praktiserende lægers mulighed for at undersøge patienternes status af det vigtige D3 vitamin via blodprøver.

D3 vitamin er uden sammenligning det mest immunmodulerende vitamin, vi kender til, og tilstrækkeligt høje niveauer året rundt ser ud til at være sygdomsforebyggende i en grad, som ingen andre vitaminer kan bryste sig af. D3 vitamin i tilstrækkeligt høje doser kan forebygge ikke kun kræft, men en lang række andre lidelser, samt mindske risikoen for tilbagefald ved kræft. To meta-analyser fra The German Cancer Research Center har vist meget overbevisende resultater med mennesker med henholdsvis tyktarmskræft og brystkræft. De der havde høje D3 vitamin niveauer, havde langt større overlevelsesrater sammenlignet med patienter med lave D3 vitamin niveauer. Høje D3 vitaminniveauer kan således øge livslængden blandt mennesker med brystkræft, lymfekræft og tyktarmskræft.

Et helt nyt italiensk studie i udviklingen af hjerte-kar sygdomme påviste desuden meget lave D3 vitamin niveauer blandt deltagerne. Over 70 % af de 1484 forsøgsdeltagere havde så lave D vitamin niveauer, at de blev defineret som lavere end 20 nm/ll. Nogle lå endda så lavt som 10 nm/ll eller derunder. Studiet påviste, at udviklingen og forekomsten af hjerte-kar sygdomme var 32 % højere blandt de deltagere, der havde lave D vitamin niveauer og næste dobbelt så høj blandt de, der havde ekstremt lave niveauer.

Som det fremgår af ovenstående, så kan det betale sig at ofre sine D vitamin depoter tilstrækkelig opmærksomhed. Det kan være vanskeligt her i Danmark, at få tilstrækkeligt med sol om vinteren og anvendelsen af cremer med solfaktor blokerer for mere end 90 % af dannelsen af D vitamin, der også er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at få tilstrækkeligt af gennem maden. Derfor er et kosttilskud med D3 vitamin igennem hele vinteren anbefalelsesværdigt for de fleste herhjemme.

Såfremt du ønsker en optimal sundhedsfremmende og beskyttende effekt af D3 vitamin skal niveauerne i blodprøver ligge på 100 nanomol/ll året rundt. For at opnå sådanne niveauer af det fedtopløselige D3 vitamin, kan det for nogle være nødvendigt at hæve anbefalet daglig dosis. Behovet vil for mange danskeres vedkommende i vintermånederne ligge højere end de anbefalede 10 mcg. eller 400 i.u. Nogle kan have behov for mellem to og fem gange mere for at sikre tilstrækkeligt høje niveauer året igennem. Der kan ikke fastsættes en fast dosis, der er optimal for alle, for vi er dybt individuelle. Personligt tager jeg 50 mcg. eller 2000 i.u. dagligt vinteren igennem og holder pause om sommeren. Det er det, som jeg har behov for, for at holde mine niveauer optimale. I den forbindelse er det værd at huske på, at vi i Danmark kun effektivt har juli og august måned til at danne tilstrækkeligt med D vitamin i. Til gengæld giver cirka en halv times solbadning i høj sol og uden solfaktor cirka 500 mcg., svarende til 20,000 i.u. D vitamin. Netop fordi D3 vitamin er et fedtopløseligt vitamin, så har vi et lille lager af det i kroppen. Men vinteren er lang i Danmark, og derfor kan tilskud i de mørke måneder tilrådes.

Helt ny forskning, netop offentliggjort i tidsskriftet Journal of InternalMedicine, sætter fokus på at solbadning er sundt og øger livslængden. Særligt vi kvinder nyder godt af solens livgivende stråler og i undersøgelsen, hvor næsten 30,000 kvinder deltog, var dødeligheden blandt de kvinder der undgik solen, dobbelt så høj sammenlignet med gruppen af kvinder, der nød solens stråler. Der pågår desuden undersøgelser af solcremer med faktor, idet der sættes spørgsmålstegn ved, om de er sunde for os.

D3 vitamin skal helst tages som en særskilt tablet og ikke være inkluderet i diverse kalk eller multitilskud. Gå også i en stor bue uden om det uvirksomme D2 vitamin. Kombiner D3 vitamintilskuddet med et multivitamin-mineral tilskud af høj kvalitet (organisk og naturidentisk) og gode omega 3 olier hver dag, så er grundlaget for bevarelse af sundhed og balance lagt. Det er en god investering, for D3 vitamin er et yderst vigtigt vitamin med omfattende forebyggende og immunstimulerende effekt, og sammen med en god multi vitamin-mineral tablet og omega 3 olier, gives kroppen optimale arbejdsbetingelser.

P.S. personligt foretrækker jeg Food state eller wholefood vitaminer og mineraler, herunder også D vitaminer. Det er organiske former, der så at sige er ”pakket ind i en madpakke”, så kroppens celler opfatter dem som mad. Dermed er der en større optagelighed i kroppen sammenlignet med uorganiske og syntetiske former. Food state former kan købes i danske helsekostforretninger under navnet NDS Natural Delivery System eller i England hos Cytoplan.co.uk. Her kan opnås storrabat som medlem af Tidslerne