Af Mai Nielsen
formand@tidslerne.dk

Fakta fra konferencen den 6. september 2019:
I dag anvendes medicinsk cannabis i 40 lande (for 10 år siden var det kun 2 lande).
Man må antage, at det er fordi, at cannabis gavner patienterne.

Israel: (repræsenteret ved www.candoc-pharma.com) har længst erfaring med Medicinsk Cannabis. Man har testet 144 cannabinoider og indholdsstoffer – mest kendt er CBD (ikke euforiserende) og THC (euforiserende). Israel medicinerer i dag mere end 50.000 patienter (indbyggertal 8 mill.). Der er 141 indikationer (lidelser) med tilladelse til at købe cannabis. Det er producenten, som rådgiver patienten.

Fakta: 82% kræftpatienter med behandlingskrævende diabetes, fik efter behandling med medicinsk cannabis rettet deres sukkerniveau, så insulinbehandling blev overflødig.

26% kræftpatienter fik bedre livskvalitet og levede længere med medicinsk cannabis med højt indhold af THC.

Israel udfører i øjeblikket 9 clinic trials, som alle tyder på fantastisk effekt. I slutningen af 2020 vil disse være tilendebragt og pharmaindustrien/lægerne vil så få meget svært ved at tale imod medicinsk cannabis.

Mor til barn med epilepsi: Barnet havde op til 150 attack om ugen. Man havde prøvet et utal af behandlinger uden nævneværdig effekt. Til sidst lå barnet som en ”grønsag” på Rigshospitalet. Så startede medicinering med ulovligt cannabis fra Haleys Hope (Colorado), som er godkendt af IDA. I dag er barnet begyndt at fungere og har i gennemsnit 2 attak om ugen. Den største udfordring er at finde den bedst egnede type samt dossering.

Flere sklerosepatienter berettede om, hvordan cannabis har givet dem en stærkt forbedret livskvalitet. Vi må håbe, at Danmark – ligesom mange andre lande, tillader patienterne at lave deres egen medicinske cannabis, som kan gøres for under kr. 1000,- om året i modsætning til den lægeordinerede cannabis, som koster ca. kr. 50.000 om året og derfor kun er forbeholdt de velhavende eller terminal patienter, som ikke selv skal betale for lægeordineret medicin.

Vi ser frem til, at sundhedsvæsenet vil patienterne det bedste!