Tidslerne
2013/3 ·
november
11
kroniske smerter, hvorfor der opfordres til, at aku-
punktur bliver anerkendt som en terapeutisk behand-
lingsmulighed.
Hvordan kan akupunktur gøre en forskel i kræft-
behandling?
Der er veldokumenteret, at akupunkturbehandling
kan gøre en forskel for patienter, der er i behandling
for kræft.
Kvalme og opkast:
En af de mest generende bivirkninger ved kemoterapi
er kvalme og opkast.
Forskningen har specielt drejet sig om et akupunk-
turpunkt, der på kinesisk hedder Neiguan ( den indre
låge) eller Pericardium 6.
Anatomisk findes punktet på indersiden af armen
ca. 3 cm fra håndleddet mellem to sener. Det samme
punkt anvendes også ved f.eks. graviditetskvalme og
ved kvalme efter operation.
Man kan købe et armbånd i blød elastik, der hedder
Seaband”. Armbåndet har en lille ”knap”, der trykker
på netop dette akupunkturpunkt og har en god effekt
mod køresyge og kvalme. Armbåndet kan bruges som
opfølgning efter akupunkturbehandling og kan især
anbefales i de første dage efter en kemoterapeutisk
behandling.
Smerter:
Kræftpatienter har ofte smerter, der er direkte rela-
teret til kræftsygdommen, være opstået i forbindelse
med operative indgreb eller som senfølger fra f.eks.
kemoterapi.
Undersøgelser, der omhandler smertebehandling
i forbindelse med kræftbehandlinger, viser at aku-
punktur behandlinger i kombination med smertestil-
lende medicin giver en bedre smertelindring, end
behandlinger med smertestillende medicin alene.
Min erfaring er, at akupunktur ligeledes kan afhjælpe
angst og søvnløshed, der ofte følger i kølvandet af
smerter.