12
Tidslerne
2013/3 ·
november
Træthed:
Enhver kræftpatient, der aktivt har bekæmpet syg-
dommen, ved, hvor altdominerende følelsen af træt-
hed og udmattelse kan være. Netop denne træthed
og uoplagthed kan vare i flere år og have en stor ind-
flydelse på det pågældende menneskes livskvalitet og
familieliv.
En undersøgelse foretaget i England viser, at aku-
punkturbehandling kan afhjælpe træthed hos tidlige-
re brystkræftpatienter, der har modtaget kemoterapi.
Kvinderne i undersøgelsen fik akupunkturbehandlin-
ger i 20 minutter en gang om ugen i 6 uger. Under-
søgelsens resultater påviser forandring, forbedring
og lindring af såvel fysisk - og psykisk træthed og en
deraf oplevet forbedring af deltagernes livskvalitet. I
en anden undersøgelse udtrykte deltagerne, at de nød
behandlingerne, som de fandt afslappende.
Jeg har hørt mine klienter fortælle, at akupunkturbe-
handlingerne gav dem netop det energiløft der skulle
til, for at få overskud til socialt samvær, børn og æg-
tefælle.
Hedeture:
Kemoterapi kan forårsage klimakterieproblemer - tid-
lig overgangsalder, hvor specielt hedeturene er blandt
de mest generende symptomer.
Kvinder, der er blevet opereret for brystkræft, fået
kemoterapi og antiøstrogen behandling oplever ube-
hagelige gener i form af overgangsalderssymptomer;
specielt hedeture og afbrudt nattesøvn.
En dansk/norsk undersøgelse der omhandler ”over-
gangsaldersymptomer” hos kvindelige kræftpatien-
ter, der er brystopererede, påviser positive resultater
af akupunkturbehandlinger.
Leukopeni:
Leukopeni er en tilstand med et unormalt lavt antal
hvide blodlegemer, som ofte er en følge af kemote-
rapi. De hvide blodlegemer spiller en vigtig rolle i
kroppens immunforsvar og er aktive i bekæmpelsen
af infektioner.
Påvirkningen af akupunktur på specifikke im-
munstimmulerende punkter er blevet undersøgt i
forskellige studier og er fundet positive.
Disse akupunkturbehandlinger inkluderede både
manuel akupunktur, elektroakupunktur og moxabe-
handling (varme behandling).
Mundtørhed:
Der har været udført kliniske forsøg for at studere
effekten af akupunktur i behandlingen og forebyggel-
sen af mundtørhed i forbindelse med stråleterapi.
Studierne viste, at der ved brug af et bestemt aku-
punkturpunkt på en hånd udløstes aktivitet i hjerne-
centre i begge hjernehalvdele (IMR scanning), og at
deltagerne havde færre symptomer - mindre mund-
tørhed og øget spytsekretion.
Mennesker der er i kemoterapeutisk behandling ople-
ver ligeledes mundtørhed.
Akupunkturbehandlinger før, under og efter ke-
moterapi
Kemoterapiens formål er at dræbe kræftceller, men
som bivirkning påvirker og ødelægger cellegiften også
normale, raske celler.
Akupunktur – en nål, der gør en forskel!