Tidslerne
2013/3 ·
november
13
De celler, der påvirkes mest, er celler, der deler sig
hurtigt som f.eks. celler i knoglemarven, hårceller og
de celler, der findes i tarmene.
I forbindelse med igangsætning og gennemførelse af
et kemoterapeutisk forløb kan man med fordel støtte
kroppen med akupunkturbehandlinger af flere om-
gange og på forskellige tidspunkter.
Dr.Yair Maimon fra Israel, der er en internationalt
anerkendt doctor of Chinese Medicine og forsker,
anbefaler f.eks. følgende behandlings strategier :
1.
Før kemobehandling:
Det vigtigste er her at ”styrke kroppens qi”. Dvs. at
akupunkturbehandlingerne tager udgangspunkt i at
opbygge overskud og modstandskraft i koppen.
2.
Under kemobehandling :
En kinesisk forståelse af bivirkningerne ved kemote-
rapi er, at kemoterapien ”varmer og virker (toksisk)
i kroppen”. Oplevet ubehag for patienten forstås her
bl.a. som varme. Derfor er en af behandlingsstrategi-
erne på dette tidspunkt at hjælpe med at ”lukke var-
me ud af kroppen” – at ”reducere varmetilstanden”,
og dertil benyttes specifikke akupunkturpunkter.
Under kemobehandlingen gives ligeledes akupunktur
i punkter, der afhjælper kvalme / opkast og regulerer
maven, sommange kan have problemer med i til-
knytning til kemoterapeutisk behandling.
3.
Efter kemobehandling :
Her er det vigtigt at styrke immunsystemet, blodet og
knoglemarven.
I de 3 nævnte behandlingsfaser anbefales det, at der
også gives akupunktur, som virker fysisk og psykisk
afspændende.
I Kina anvendes urtemedicin til kræftbehandling. Pa-
tienten får her en urteblanding, med hjem fra hospi-
Mette Zeuthen,
Sygeplejerske og siden 2001 også
Akupunktør
Mette driver akupunkturklinik i
Kolind på Djursland se
Deltog på studierejse til Kina i år
2009
med Akupunkturakademiet, hvor Mette ligele-
des fungerer som supervisor og vejleder.
Mette er medlem af Praktiserende Akupunktører;
talet, som de skal lave en te af og drikke hen over dage
eller spise som piller/pulver.
Dr. Yair Maimon har udviklet en urtemedicin som
afhjælper bivirkningerne, bekæmper celledeling af
kræftceller og samtidig virker styrkende på immun-
forsvaret. se
/
Jeg har i ovenstående forsøgt at give et lille indblik i
en gammel, respekteret behandlingstradition. Der er
efter min opfattelse langt flere grunde til at integrere
akupunktur i forbindelse med kræftbehandlinger,
end der er grunde til at lade være. Akupunktur kan
spille en væsentlig rolle i kræftpatienters liv før, un-
der og efter forskellige medicinske behandlinger.
Når jeg sætter en nål i en klient, så ved jeg, at den
gør en forskel på vedkommendes Qi. Påvirkningen
opleves subjektivt og denne oplevelse er svær at måle
uafhængigt af andre faktorer. Hvad der imidlertid
kan måles er, at flere og flere danskere ønsker at frem-
tidens kræftbehandlinger kunne tage det bedste fra
den vestlige medicin og kombinere det med det bedste
fra den østlige medicin.
Akupunktur har i dag heldigvis vundet stor indpas i
det etablerede offentlige behandlersystem.
Akupunktur – en nål, der gør en forskel!