16
Tidslerne
2013/3 ·
november
I begyndelsen af april 2012 fik jeg konstateret bryst-
kræft. Jeg opdagede selv knuden og instinktivt vidste
jeg det var kræft. Jeg havde aldrig forestillet mig at
jeg skulle udvikle kræft, men blev egentlig ikke over-
rasket, da jeg opdagede knuden. I min verden er der
altid en mening med det, der sker og jeg tænker min
kræftknude er et spejlbillede på - eller et udtryk for
store udfordringer gennemmange år. Jeg ser ikke
sygdomme som noget der ”rammer os tilfældigt”. For
mig er intet i universet tilfældigt. 
Havde jeg haft økonomien til at følge mit hjerte,
havde jeg valgt den alternative vej til at opløse min
kræftknude. I stedet valgte jeg at sige ja tak til Vejle
sygehus` behandlingstilbud: kemoterapi, strålebe-
handling og operation.
Jeg havde forskellige valgmuligheder ift. rækkefølgen
i behandlingen. Jeg kunne vælge at få knuden fjernet
først, efterfulgt af kemoterapi, eller jeg kunne vælge
at starte med kemoterapi og håbe på dette ville mind-
ske knuden, hvorefter denne kunne opereres væk. Jeg
valgte den sidste model og gik ind til behandlingen
med tillid til, at det nok skulle gå. Under forløbet har
jeg følt mig godt behandlet af engagerede og imøde-
komne mennesker.
Sideløbende med behandlingen ville jeg give mig selv
zoneterapi, healing samt arbejde med bøn/taksigel-
Brystkræft
Af Elisabeth Balslev
Elisabeth Balslevs brystkræftforløb
Min vej
gennem
ser og meditation. Derudover ville jeg supplere med
kosttilskud for at afbalancere min krop efter kemobe-
handlingerne m.m.
De første 6 uger efter diagnosen, gik med diverse
scanninger, prøver m.m. Jeg var klar til 1. kemobe-
handling den 18. maj 2012. Det forløb stille og roligt,
og jeg havde fået den ene af mine søstre til at være
hjemme hos mig, da jeg var informeret om bivirk-
ninger med utilpashed. Der sad vi så og ventede på
tsunamien” - som ikke kom. Dog blev jeg træt og fik
kvalme.
15
dage efter 1. kemobehandling, begyndte jeg som
forventet at tabe håret. Jeg fik mit lange hår klippet af
og erstattet med en paryk i en smart korthårs frisure.
Ved 2. kemobehandling, blev jeg også træt og fik
kvalme, men der skete også det, at jeg kunne mærke,
at dette IKKE var min vej. Jeg måtte fravælge kemo-
behandlingen og stole på min fornemmelse af, at jeg
kunne blive rask uden kemo og stråling og helst også
uden operation. Dette var det rigtige valg for mig.
Da jeg orienterede min onkologiske læge Erik Ras-
mussen ommit fravalg, blev jeg mødt med accept,
hvilket var dejligt. Han lagde ikke skjul på sin hold-
ning, og jeg ved, at han synes jeg er naiv. Men det
er fint nok, Jeg forstår ham og respektere det arbejde
han gør og hans holdning til onkologisk kræftbe-
handling.
Jeg har mine tanker om kemo, og jeg har styrken til at
gå min egen vej, og turde stole på, at det er det rigtige
for mig.
Derfor sprang jeg fra den konventionelle behandling
og har ikke fortrudt det. Jeg aftalte med lægen om at
komme til undersøgelse en gang i mellem, så vi sam-
men kunne følge knudens udvikling/afvikling. Den
aftale var fin, og jeg tænkte, at det også for onkolo-
gisk afdeling var interessant at følge med i, hvordan
jeg klarede det.
Elisabeth inden kemobehandlingen.