Tidslerne
2013/3 ·
november
17
Hver dag gav jeg mig selv zoneterapi og healing. Hver
dag visualiserede jeg og snakkede med ”de højere
magter” i form af bøn/taksigelser. Jeg mediterede og
tog forskellige kosttilskud, efter anbefaling af kost-
vejleder Eva Ludeking.
Kosten er jo også meget vigtig, men jeg spiste i forve-
jen meget sundt og mest økologisk. Motion lå det dog
lidt tungt med, selv om jeg er gammel gymnastiklæ-
rer. Men jeg fik da indført et dagligt program på ca.
20
minutter, som jeg stadig holder ved.
Under hele kræftforløbet har jeg været i ro med tan-
ken om, at jeg nok skulle blive rask og min krop nok
skulle restituere sig. Jeg var stærkt udfordret såvel
menneskeligt som økonomisk. På trods af dette, var
mit forløb samtidig en smuk og sælsom åndelig rejse.
Det er måske derfor, jeg på intet tidspunkt har været
bange.
På et tidspunkt forandrede knuden sig. Knuden blev
mindre, for så at vokse igen, og blive mindre igen. 10
måneder efter jeg opdagede knuden beslutter jeg at få
den fjernet og den var vist svundet 20 %. Kirurg Peter
Wamborg foretog operationen sidst i februar 2013.
Han skar op i kanten af brystvorten og fjernede knu-
den og lidt omkringliggende væv. Det forløb glat.
Brystet hævede naturligvis op, og blev både gult,
grønt, blåt og lilla. Men nu her i skrivende stund,
godt et halvt år efter, ser brystet fint ud, omend det
ikke er helt som før.
Jeg er ikke så meget i tvivl om, at der er prøvelser til
os alle, og at de dybest set handler om vores udvikling
sommenneske og sjæl. Jeg har selv medansvar for de
store udfordringer JEG har haft i mit liv og jeg tror på,
at det vi tiltrækker, altid indeholder muligheder for
udvikling. Når vi forstår dette, har vi større ro med
at rumme livets udfordringer. Ikke at det ikke kan
være svært, for det er det. Vrede, fortvivlelse, sorg og
frustrationer er dybe menneskelige følelser, som der
skal være plads til, dog uden at vi drukner i dem. Når
vi har givet frustrationerne plads, er det hensigts-
mæssigt at begynde at arbejde med årsagerne til vores
ulykker”. Hvert menneske skal finde sin egen vej og
årsager til sine prøvelser.
I mit arbejde som  psykoterapeut ved jeg, hvor vigtigt
det er, at se hvert enkelt menneske som unikt, og re-
spektere at vi er forskellige.
Og samtidig har vi alle en fælles historie. Vi er men-
nesker af kød og blod, der alle gør vores bedste med
det dyrebare liv, som vi er givet. Vi er alle forbundne,
og skal alle træffe valg hele tiden. Valg, der kan være
vigtige for vores videre liv og have betydning for vores
trivsel både fysisk, psykisk og åndeligt.
t
kræft
forløb
Elisabeth Balslev
Psykoterapeut (MPF)
Kursus- og foredragsholder
Forfatter til ”Mad og Følelser” &
Indre (u)ro”
Elisabeth efter kemobehandlingen.