2
Tidslerne
2013/3 ·
november
Tidslerne er en forening for nysgerrige, aktive can-
cerpatienter. Patienter, som selv vil have indflydelse
på egen situation, og som gerne vil vide mere om de
muligheder, der findes indenfor såvel komplementær
som konventionel behandling.
I Tidslerne arbejder vi for en positiv og åben dialog
mellem alternativ/komplementær behandling og det
etablerede sundhedssystem – kun hvis der skabes
åbenhed og gensidig forståelse, kan vi som patienter
få den bedste behandling.
Vores primære formål er at varetage patienternes
interesser og sætte disse i centrum. Gruppen af pa-
tienter er ingen ensartet eller homogen gruppe, men
præget af mangfoldighed. Foreningen arbejder ud fra
den værdi, at det enkelte menneske er unikt. Dette
betyder, at hver enkelt må finde sin egen vej. Hvad
der virker og er godt for den ene patient, behøver ikke
at virke eller være godt for den anden patient.
Tidslerne er også aktive internationalt, sommedlem
af European Cancer Patient Coalition, hvor vi bl.a. ar-
bejder på at sikre den bedste praksis i behandlingen,
med lige adgang til behandlinger i EU for alle kræft-
patienter i Europa.
Tidslerne
Den naturlige syre-base-balance
.
4
Akupunktur – en nål, der gør en forskel?
.
9
Skræddersyet kræftbehandling
mod forandringer i proteiner
.
14
Min vej gennem et kræft forløb
.
16
Kost og Kræft
.
18
Kræft fra et orthomolekylært perspektiv
.
20
Enzymer er livets tændrør
.
22
Hvad er MediYoga – Medicinsk Yoga?
.
24
Vores livs healings rejse til
John of God i Brasilien
.
25
Terminal patient med mange
alternative skibe i søen
.
28
Nyt fra kredsene
.
31
Kurser
.
32
Tidslerne
.
34
Kontaktpersoner
.
35
Tidseltavlen
.
36
Indhold
Vi søger frivillige
Tillidspersoner!
Har du lyst til at deltage i det spændende
arbejde (læs mere side 3, 2.afsnit)
så kontakt
– 25 30 90 11.
AL indsats er vigtig – lille som stor!