Tidslerne
2013/3 ·
november
21
Tænder
Der kan være mange årsager til kræft, og her kan
tænder spille en vigtig rolle. Tænder er det eneste sted
i kroppen, hvor vi tillader at dødt væv ikke fjernes.
I den rige del af verden er vi ret flittige til at rodbe-
handle tænder. På den måde kan vi nemlig beholde
en tyggeflade og et pænt smil. I en rodbehandlet tand
er nerve og blodforsyning afskåret, hvorfor der ikke
vil være symptomer i form af smerter. Nogle gange
går der betændelse ved rodspidsen, hvilket kan be-
laste sundheden. De fleste kan leve fint med denne
betændelse hele livet og i sidste ende dø af alderdom.
Der er dog nogle, som ikke har overskud af sundhed
til at leve med denne kroniske betændelsestilstand.
Enkelte oplever debut af sygdom i forbindelse med en
negativ livsbegivenhed, dødsfald, ulykke, skilsmisse
osv. Her kan immunsystemet blive så belastet, at det
ikke kan holde de bakterier/toksiner i ave, som hele
tiden siver fra den betændte tand ud i blodbanen.
Dyr får ikke, i samme grad sommennesker, kræft og
autoimmune sygdomme. Lige bortset fra, hvis de har
dårlig tandstatus. Som kræftpatient vil det være hen-
sigtsmæssigt, at kroppen ikke skal slås med en sådan
kronisk betændelsestilstand. Se mere på:
http://
-
tandskema-meridianbaner.asp
I kræftsammenhæng findes ingen enkle løsninger, og
listen over belastende faktorer er længere end ovenfor
beskrevet (tungmetaller, stråling osv.). Mange kræft-
patienter føler desværre, at de står alene. Behand-
lingstilbuddet i det offentlige sundhedsvæsen er ikke
tilstrækkeligt for alle. Vi skal have nogle bedre mu-
ligheder og for det gør Tidslerne et fantastisk stykke
arbejde - TAK for det.
i forvejen er en immunreaktion/stress/kræft, og hæl-
der salt i såret, og gør ondt værre.
Blodtype A bliver sundere jo mere vegetarisk der
spises, da fordøjelsen af proteiner ikke er optimal.
Proteiner nedbrydes til amminosyrer, som også giver
en lille syrebelastning. Denne syre skal neutraliseres
af vores basiske mineraler, som igen kan forstyrre
syre/base-balancen. Mange med blodtype A er slanke,
hvilket også udfordrer kroppen, da der ikke er meget
fedtvæv, som kan bruges som syre-depot.
For detaljer og lister over gode/dårlige fødevarer skriv
blodtype plan” i Google, og vælg blodtypen.
Oxidativt stress
Når jern ruster, er det luftens iltmolekyler/oxygen,
som går i forbindelse med jernet, så det oxiderer/
ruster. For at afbalancere denne oxidering bruger vi
anti-oxidanter. Vi mennesker har også en vis grad af
oxidativt stress. Det er et produkt af mange faktorer:
Stråling fra rummet, UV-stråler, rygning, forurening,
arv og dét at vi har et stofskifte giver også en belast-
ning i sig selv. Det samlede oxidative stress må ikke
blive for højt, da det kan oxidere/forharske vores fedt-
stoffer/kolesterol, så det kan sætte sig som åreforkalk-
ning og disponere til blodpropper. Oxidativt stress kan
ødelægge vores cellemembraner og skade DNA, som
igen kan disponere til udvikling af kræftceller.
Graden af oxidativt stress kan måles, og bruges til at
finde den optimale dosis anti-oxidant hos den enkelte
patient.
C-vitamin er en vigtig anti-oxidant, som vi menne-
sker, i modsætning til dyr, ikke selv kan producere. C-
vitamin er essentielt, da det specifikt angriber og eli-
minerer kræftceller. Det er svært at opnå terapeutiske
niveauer gennem kosten, hvorfor mange vælger at få
det direkte i blodbanen. Denne infusions-behandling
tilbydes flere steder i landet. Jeg har endnu ikke kapa-
citet til denne behandling, desværre.