Vi går ikke sådan rundt og tænker på vores enzymer,
og hvad de bruges til. Vi er vant til, at de bare er der
og automatisk igangsætter indre biokemiske proces-
ser. Men det kan betale sig at yde kroppens enzym-
dannelse tilstrækkelig opmærksomhed, ligesom det
kan betale sig at stimulere dannelsen af enzymer og
sikre, at niveauerne er tilstrækkeligt høje livet igen-
nem. Enzymer danner nemlig grundlag for kropslig
sundhed og balance.
Enzymer er specielle proteiner, der igangsætter reak-
tioner og nedbryder kemiske bindinger i maden. Jeg
plejer at kalde enzymer for livets tændrør, fordi de
er involveret i stort set alle kropslige processer. De er
katalysatorer for alle biokemiske processer og meka-
nismer, og fordøjelsesenzymerne kan sammenlignes
med en saks, der klipper kæder af mad i småbitte
stykker. Dermed kan næringsstofferne optages via
tarmslimhinden til blodbanen og bringes rundt til
kroppens trilliarder af celler. Her anvendes næringen
fra maden til opretholdelse af kroppens gøremål og til
vedligeholdelse af celler og kropsvæsker. Vi kan ikke
eksistere uden naturlige enzymer, og de er opdelt i
primært tre typer:
1.
Metaboliske enzymer er enzymer, der faciliterer
processer i blod, væv og organer
2.
Fordøjelsesenzymer, der indgår i nedbrydningen
og fordøjelsen af vores mad
3.
Fødevareenzymer, som findes naturligt i frugt og
grønt og i en lang række andre fødevarer. De ind-
går i dannelsen af blandt andet metaboliske enzy-
mer
De fleste enzymer kan genkendes på navnet, fordi
de næsten alle sammen henviser til det stof, de ned-
bryder og næsten alle ender på ”…ase”. Eksempelvis
protease er et enzym, der nedbryder protein, cellulase
et enzym der nedbryder cellulose, ligesom lipase er et
enzym, der nedbryder fedt. Der var i 70’erne navngi-
vet mere end 1300 forskellige enzymer. I dag ved vi, at
mangel på bare et enkelt naturligt enzym vil kunne
medføre kropslige ubalancer og helbredsproblemer.
Fødevareindustrien anvender i dag hyppigt enzymer,
som tilsættes vores fødevarer. Disse kan være na-
turlige enzymer fra andre fødevarer, men kan også
adskille sig fra naturlige enzymer og fra dem vi selv
danner i kroppen.
Enzymer
Af
Anette Harbech Olesen
Enzymer
er
livets tændrør
22
Tidslerne
2013/3 ·
november
Symptomer på mangel på fordøjelsesenzymer kan
eksempelvis være:
dårlig fordøjelse
træthed
forstoppelse
bøvsen
tarmluft
allergi og intolerance
Vores naturlige enzymdannelse falder med alderen,
men kan stimuleres livet igennem. Enzymer fra vores
mad hjælper til med et utal af processer i kroppen, li-
gesom de indgår i dannelsen af metaboliske enzymer.
Vi kan derfor med fordel sørge for at spise mad, der
indeholder så mange naturlige enzymer sommuligt,
ligesom vi kan stimulere kroppens egen enzymdan-
nelse.
De fødevarer, der fra naturens side indeholder flest
naturlige enzymer er for eksempel:
Rå og frisk frugt og grønt
Papaya
Ananas
Meloner
Spirer
Hvedegræs
Mango
De naturlige enzymer, der findes i vores fødevarer,
tåler ikke varme. Det vil sige, at de destrueres, såfremt
fødevaren varmes op under tilberedningen. Hvis ho-
vedparten af den mad vi indtager således består af
forarbejdede og opvarmede fødevarer, så kommer vi til
at trække store veksler på kroppens egenproduktion,