Tidslerne
2013/3 ·
november
25
Healing
Af Lone Flou
og Lene Rantzau
Vores livs healings rejse til
John of God
i Brasilien
Årsagen til at vi valgte at tage den lange rejse var, at vi havde hørt hvor mange mennesker
fra hele verden, der valfarter til en by midt i Brasilien, for netop at møde denne mand som
bliver kaldt John of God (forkortet JOG i resten af artiklen).
Siden 1965 har Joao Teixeira da Faria – som han blev
døbt , hjulpet syge mennesker. Født ind i en fattig
brasiliansk familie, stod hans stjerne ikke umiddel-
bart til, at han skulle blive kendt over hele planeten
for sine healende kræfter. Men Joao har viet sit liv til
at hjælpe de tusindvis af mennesker, der hvert år op-
søger hans Casa i tillid til, at de kan få hjælp.
Nu vil vi berette, hvordan vi har oplevet vores 14 dage
i Brasilien. Det er naturligvis meget forkortet, men
hvis du ønsker at læse mere, kan du gå ind på
og læse mere.
Mandag den 19. august meget tidlig morgen, stod vi
6
forventningsfulde jyder (Birthe og Villy Lade, Inge
Borregaard, Toril Pedersen samt Lone og Lene) sam-
men med vores guide Karin Lykke Jensen i Aalborg
lufthavn.
Vi skulle ud på vores livs rejse, og vi glædede os van-
vittigt, men vidste ikke helt til hvad. Vi havde hørt
om rejsen fra et arrangement for kræftramte i Aal-
borg ”Fra inderst til yderst”.
Efter at have rejst 26 timer, ankom vi endelig til desti-
nationen i byen Abadania og vores Hotel. Vi sov læn-
ge, og brugte tirsdagen til at orientere os, og Karin
viste os rundt på Casaen (det spirituelle center hvor
det hele foregår), samt de få butikker med krystaller,
hvidt tøj og en enkel købmand.
Endvidere hjalp Karin os med at få fokus, samt for-
mulere vores 3 ønsker. Det er således at man må stille
JOG 3 spørgsmål/ønsker. Vores primære ønsker er
selvfølgelig at vores kræft aldrig nogen sinde vender
tilbage.
John of God er at finde på Casaen 3 dage om ugen
(
onsdag, torsdag og fredag). Vi stod tidlig op onsdag
morgen, for at sikre os en god siddeplads - langt fra
alle får en siddeplads, da der kommer ca. 1000 men-
nesker hver dag.
Allerede efter en time, så vi JOG komme ind i lokalet
og overværede med egne øjne, hvorledes han fysisk
opererede folk. Vi havde læst og set på DVD (Healing
-
kan købes i Phønix) at han opererede folk, men at
se med egne øjne, hvordan han uden bedøvelse skar
i maven på en mand med en skalpel, satte sin finger
ind og drejede rundt, og derefter syede hullet sam-
men, gjorde et så stort indtryk og er vanskeligt at
beskrive. Vi så han tog en kniv og skrabede på en
kvindes øjne, igen uden bedøvelse eller smerte og
endelig så vi ham stikke en tang langt op i næsen på
Lene og Lone er netop ankommet til Casaen.