26
Tidslerne
2013/3 ·
november
en mand, mens han drejede den rundt og tog den ud
igen. Vi så han lagde sin hånd på panden og skulde-
ren af folk, hvorefter de gik i koma/narkose og blev
kørt ind i andet lokale.
Senere blev det vores tur (sammen med 250 andre) til
at stå i kø med vores ønsker, som tidligere var blevet
oversat fra engelsk til portugisisk – JOG kan kun tale
portugisisk. Vi gik langsomt frem i køen, og da vi stod
foran ham varede det et splitsekund, hvor han sagde
operation”, hvilket betød vi skulle komme tilbage kl.
14
og få en spirituel operation. Lettere omtumlet og
forvirret gik vi ud og talte med Karin, som kunne for-
klare os lidt bedre, hvad det betød. Nu begynder det
for alvor at gå op for os, hvilke kræfter og energier vi
har med at gøre.
Der er en masse entiteter, der arbejder igennem JOG,
som ”kun” er et medie. Entiteter er de mange he-
alende ånder der er på John of God center Casa de Dom
Inacio. Alle entiteterne er kendt som personer, der
tidligere har haft jordiske liv og særlige evner inden
for healing og lægekunst.
Vi begynder at forstå, at det er andre personer der
opererer” igennem JOG’s krop. Vi så hvordan han
skiftede karakter alt efter hvilken person der er ”gået
ned i ham”.
Nogen fik af vide de skulle have en spirituel operation
(
ligesom os), andre skulle tage krystalbade, nogle
skulle have massage, nogle fik besked på at gå til
vandfaldet og nogle skulle sidde i current.
At sidde i current vil sige at meditere i et rum sam-
men med medier, der kanaliserer healende og helbre-
dende ånder – disse ånder kaldes entiteter. I rummet
skabes en fælles healende energi, som arbejder ind i
den enkeltes problem. Usynlige operationer kan også
foregå spontant i dette rum. Man tilbringer alminde-
ligvis megen tid i current, der er en væsentlig del af
healingsprocessen. Man er med til at hæve energien
i rummet, når man mediterer, men får samtidig he-
aling, mens man sidder der.
En usynlig operation er en direkte energetisk indgri-
ben fra Ignatius og de andre entiteter på casaen. Den
foregår uden redskaber eller gennembrud af huden –
blot med healende energier. Man skal påregne rekon-
valescens. Ofte vil begrundelsen for at få en usynlig
operation være et fysisk problem, men entiteterne
arbejder altid i årsagen til problemet. Den kan findes
i det fysiske, psykiske og/eller de spirituelle lag i men-
nesket.
Efter vores operation, skulle vi opholde os 24 timer
på værelset. Vi måtte ikke tale, høre musik, læse el-
ler anden aktivitet. Vi fik bragt maden, og måtte kun
rejse os for at gå på toilettet. Der havde vi virkelig tid
til at tænke over livet og have 100 % fokus på vores hel-
bredelse.
Fredag morgen var vi igen klar til at møde JOG - nu
med 3 nye ønsker. Lone havde ønske om at få hjælp til
hendes gener fra kræftoperationerne i Danmark. Hun
fik beskeden ”3 massages” – hvilket betød, at hun
skulle bestille 3 tider til massage. Det sted massagen
foregik, var velsignet af entiteterne.
Lene og Lone skræller
grøntsager til den
velsignede suppe.