Tidslerne
2013/3 ·
november
27
Lene bad bl.a. om hjælp til at slippe hendes angst for
at kræften vender tilbage. Da hun stod i køen et lille
stykke fra JOG blev hun fuldstændig overvældet af
følelser, og kunne ikke holde tårerne tilbage. Da hun
stod foran ham, smilede han blidt, rystede på hove-
det, og sagde ”you doing it so well, continue your po-
sitive thinking”, han sagde noget mere omkring kry-
staller, men jeg var så bevæget og græd og sagde jeg
ikke helt kunne forstå det sidste. Oversætteren sagde
jeg skulle komme ud og tale med ham bagefter. Det er
meget vanskeligt at beskrive de følelser der udspillede
sig, men kan kun sige, at det er det største, jeg har
oplevet, og følelsen af at være fuldstændig rask var til
stede.
Nu havde vi så ”fri” i 4 dage. Men hold da op hvor vi
blev fyldt op med livsenergi, ro, styrke, tro, håb og
kærlighed. Vi opholdt os i mange timer på casaen.
Enten sad vi og nød den fantastiske udsigt ud over de
brasilianske vidder, mens vi blev fyldt op af den ro,
der var på stedet. Eller vi satte billeder af patienter i
trekanten, så der kan ske fjernhealing. Vi brugte også
tid på at sidde og meditere i Casaen. Vi havde fået til-
ladelse af JOG til at gå til vandfaldet, som var en hel
særlig oplevelse. Flere af os tog flere krystalbade, en-
ten frivilligt eller på opfordring fra entiteterne.
Nu har vi forsøgt at beskrive, vores oplevelser fra den
1.
uge. Hvis du ønsker at læse mere og få flere detal-
jer, se
.
Vi har virkelig oplevet, at der er mere mellem himmel
og jord. Vi må også sige, at det at rejse til Abadania
og tro, at så er man bare rask med et snuptag, ikke
er tilfældet. Vi er ikke i tvivl om, at du kan få lige så
meget hjælp til healing, som du ønsker, men det kræ-
ver et stykke arbejde fra dig selv. Du skal tro på det og
ville det, og selv arbejde med. Vi talte med en række
mennesker derovre, som enten selv har oplevet mi-
rakler, eller har pårørende, som er blevet hjulpet. Vi
er også helt overbeviste om, at healingen kun lige er
begyndt, og fortsætter længe endnu.
Den sidste besked vi fik fra JOG var, at vi skulle kom-
me tilbage en gang i fremtiden. Og hvor vi dog glæder
os over denne besked. Det at vide, at vi skal der over
igen, og bl.a. sige tak for alt det, vi har fået, det er en
gave, vi vil glæde os over, indtil vi står der igen.
Vi vil også gerne sige en stor tak til Karin Lykke Jen-
sen, som var en fantastisk guide at have med. Hun er
100 %
nærværende, hun har medfølelse og så har hun
bare en evne til at ville hjælpe andre, som ikke mange
besidder. Vi kan kun anbefale andre at tage en tur
derover sammen med hende.
Karin kan kontaktes på
Lone Flou,
50
år (brystcancer sep. 2011) &
Lene Rantzau,
45
år (tarmcancer marts 2012
og svulst i bækken jan. 2013)
John of God
(
med lyseblå skjorte)
i midten af de
danske deltagere.