30
Tidslerne
2013/3 ·
november
smerter! Lægernes smertelindring var aldrig rigtig
nok. Blot tre ugers før sin død lå han fx og kørte 30 km
i bil til den kinesiske læge og akupunktør, der hjalp
med smerterne, han drak det gyselige C-vitaminpul-
ver i vand, som han var ved at kaste op over, og medi-
terede og visualiserede osv. Levede han længere eller
bedre på grund af al den alternative behandling? Og
måske mere stressende?
Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage
Jeg gjorde det bedste, jeg kunne for min mand – med
den viden, jeg havde på det tidspunkt. Men kunne jeg
skrue tiden 10 år tilbage til dengang, Dave blev syg,
ville jeg gribe det anderledes an, hvad angår alterna-
tiv behandling. Jeg ville foreslå, at vi nøje udvalgte
nogle få og enkle ting, som han skulle fokusere på,
og som føltes helt rigtige for ham – uden at gå i panik
over tiden, vi brugte på at overveje mulighederne. Og
han skulle så vidt muligt tillade sig bare at være. Man
dør som regel ikke af kræft fra den ene dag til den
anden. Der er tid.
Kosten ville helt sikkert være et område, vi ville arbej-
de med, og jeg er også overbevist om, at akupunktu-
ren hjalp på hans smerter. Han fik desuden vist nogle
punkter på kroppen, han selv kunne trykke på, når
smerten var slem.
Endelig ville jeg ændre min tanke om, at der findes
lige netop én behandling, der kan helbrede kræft i
bugspytkirtlen. Nu tror jeg snarere, at hver enkelt
behandling afhænger af patienten, og hvad han/hun
tror på. For mange behandlere, behandlingsforløb,
kosttilskud og remedier kan stresse _ også når man
kan se, at intet tilsyneladende hjælper! For ikke at
tale om økonomien. Vi brugte mange penge på alter-
nativ behandling, selvom familie og venner hjalp til.
Dette kan være endnu en stressfaktor.
Hvad kommer sygdom af?
Dengang havde jeg ikke hørt ommetasundhed, som
handler om sammenhængen mellem psyken og det
fysiske, og hvad sygdomme kommer af. Det har altid
undret mig, at lægevidenskaben stort set ikke aner,
hvorfor kræft (og andre sygdomme) opstår, så jeg ville
helt sikkert anbefale Dave at holde fast i samtalete-
rapien og meditationen og kigge på det emotionelle
plan. Hvad kan denne sygdom handle om? Hvad skal
jeg lære af det? Og virkelig tage tiden og finde modet
til at kigge indad. Det er måske det allervigtigste,
plus troen på at de ting man gør, virkelig gør en for-
skel.
Jeg er på ingen måde blevet skræmt efter min ople-
velse med den alternative verden, under min mands
sygdom. Jeg benytter fortsat alternativ behandling,
som jeg har gjort i mange år, når jeg føler, at jeg fx
har brug for mere energi eller har et konkret problem.
Oversigt over kriser
Efter min mands død læste jeg mange bøger om sorg,
død og holistisk kræftbehandling og faldt over en
øvelse, hvor kræftpatienten skal lave en liste over sine
kriser gennem livet. Det gjorde jeg så på Daves vegne
(
af det jeg kendte til i hans liv), og jeg tror, at han selv
kunne have fået meget ud af denne øvelse, mens han
var syg.
Øvelsen giver et overblik over kriser eller traumer,
man måske ikke engang har tænkt særlig meget over
eller fået bearbejdet, og det kan være nøglen til klar-
syn og måske helbredelse. Alle mennesker – raske
som syge – bør lave en sådan liste over deres liv. For
mig er der ingen tvivl om, at sygdom starter med uba-
lance i psyken.
Om Marian Prestage:
født i 1966 i Nordjylland
uddannet cand.mag. og coach
arbejder som kommunikationskonsulent
bosat i Nordsjælland
mistede i 2003 sin mand, som levede fire
måneder efter diagnosen bugspytkirtelkræft
Bogen ”At sprede skyer – en beretning om at
miste sin elskede og finde livet igen” udkommer
januar 2014
Læs mere om hendes bog på