34
Tidslerne
2013/3 ·
november
Bestyrelsen
Formand Mai Nielsen
Mail:
eller
6710
Esbjerg V
Tlf. 75 15 90 11 – mobil 25 30 90 11
Næstformand, redaktør og
kredsansvarlig
Kirsten Dahl-Sørensen
Mail:
eller
2970
Hørsholm
Mobil 21 78 39 04
Sekretær Linette Simonsen
Mail:
eller
4040
Jyllinge
Mobil 25 77 41 84
Kreds- og kontaktperson ansvarlig
Marie-Louise Knudsen
Mail:
7840
Højslev
Tlf. 97 53 71 70
Anni Linn Larsen
Mail:
4700
Næstved
Tlf. 55 72 24 42 – mobil 21 62 02 35
Ida Nielsen
Mail:
6710
Esbjerg V
Tlf. 75 15 69 66 – mobil 30 27 22 51
Sanne Hesselberg
Mail:
6093
Sjølund
Mobil 61 69 80 99
Kræftforeningen Tidslerne
c/o formand Mai Nielsen
Ådalsparken 29
6710
Esbjerg V
Tlf. 86 11 32 44
Mail:
Hjemmeside:
CVR-nr.: 17420291
Bank: Nordea Bank, reg.nr. 1917 kontonr. 0296 666 319
Redaktion:
Kirsten Dahl-Sørensen
Redaktionens mailadresse:
Medlemsbladet udkommer 3 gange om året.
Deadline for næste nummer af Tidslerne:
Den 1. februar 2014
Oplag: 2.000 eksemplarer
Design og tryk: Jannerup A/S, 57 61 15 35
Indlæg til bladet
Vi modtager gerne artikler, debatindlæg og personlige beretnin-
ger.
Manuskripter skal sendes i word-format via e-mail. Redaktionen
forbeholder sig ret til at foretage forkortelse af indsendte indlæg.
Personlige beretninger kan skrives under mærke, hvis redaktio-
nen har navn og adresse.
Vi gør samtidig opmærksom på, at de meninger og holdninger,
som fremkommer i de indsendte artikler og beretninger, ikke
nødvendigvis afspejler redaktionens eller foreningens holdning.
Enhver behandling er individuel
De behandlingsformer og personlige erfaringer, der omtales i
bladet, må ikke forstås som generelle anbefalinger.
Det er Tidslernes opfattelse, at enhver behandling må være indi-
viduel. Lyt til dine egne fornemmelser og rådfør dig gerne med en
erfaren behandler.
Indmeldelse og adresseændringer
Linette Simonsen
Mail: