36
Tidslerne
2013/3 ·
november
Tidseltavlen
Medlemskab
Er du endnu ikke medlem, kan du melde
dig ind i foreningen på hjemmesiden
eller
eller telefon 86 11 32 44
Sydjylland
Sydjyllands kredsen søger medhjælpere til
kredsarbejdet – kontakt Marilene Klein, mobil
29 26 47 65,
eller
Efterlysning!
Vi efterlyser stadig oplysninger om patienter,
som enten er opgivet eller tilbudt utilstrække-
lig behandling i Danmark, og som derefter er
blevet behandlet i udlandet.
Henvendelse til Mai Nielsen på tlf. 86 11 32 44
eller mail
Århus Kredsen
Århus Kredsen efterlyser medhjælpere til
kredsarbejdet. Kontakt Pernille Evers,
tlf. 30 62 27 97 eller mail
Advarsel om Clinica Santa Croce
Jeg havde med stor glæde og optimisme set
frem til blive hjulpet videre på min vej på en
meget anerkendt homøopatisk cancerklinik
Santa Croce, Orselina i Schweiz:
under ledelse af Dr.
Wurster og Dr. Heillo Klinge. Jeg betvivler ikke
de 2 homøopaters faglighed, men der er ikke
overensstemmelse mellem anti-cancer-kosten
-
og selve plejen var elendig - kun udført af itali-
ensk talende plejere.
Jeg skulle have været der i 14 dage, men måtte
rejse hjem efter 5 dage, da jeg ikke havde fået
forsvarlig mad og pleje, kr. 30.000,- fattigere.
Jeg vil på det kraftigste fraråde cancerpatienter
at opsøge stedet, som jeg var blevet anbefalet af
homøopat Charlotte Yde.
Jeg er nu meget taknemmelig for at være kom-
met på Arresødal Hospice i Frederiksværk, hvor
jeg nu får en fantastisk pleje og omsorg.
Kirsten Dahl-Sørensen
Mailadresser
Husk at sende din mailadresse/telefonnummer
eller rettelser til:
,
vi kan underrette dig om nye kursustilbud og
foredrag i lokalområdet samt landsdækkende.
Kontingentbetaling!
Har du husket at betale kontingent for 2013 (kr.
225,-),
ellers kan du indbetale til Danske Bank
reg.nr. 9570 kontonr. 997 0118 - husk at oplyse
navn
&
adr.!
Vi søger
kredsansvarlige
og medhjælpere til
København, Silkeborg og Trekantsområdet
Kontakt: Marie Louise Knudsen, tlf. 97 53 71 70
eller mail:
Mindeord
Vi har desværre mistet Signe Aslaug, som var
kredsansvarlig i Trekantsområdet, Ulla Birk-
holm, som tidligere var kredsansvarlig i Århus
samt Allan Thestrup, som har været bestyrel-
sesmedlem. Alle har ydet en stor indsats i Tids-
lerne som Tillidspersoner og Kontaktpersoner
og hver på deres egen måde gjort en stor forskel
i arbejdet for Tidslerne. Vi kommer til at savne
Ulla, Signe og Allan. Vore tanker går til deres
familie.
Æret være Signe, Ulla og Allans minde.