4
Tidslerne
2013/3 ·
november
Syre/base balance
Af
Frede Damgaard
Den naturlige s
Ve
hvor vigtig syre- o
for din hels
Hvis kosten indeholder for stort overskud af syredan-
nende stoffer (først og fremmest svovl og fosfor),
anses det for at føre til afkalkning af knoglerne og
forurening af slimhinder og bindevæv, med alvorlige
forstyrrelser i immunsystemet som følge. Der siges
i visse kredse, at kræft og sygdom generelt ikke kan
leve i en let basis krop. En sur krop er grobund for
mange sygdomme og mange symptomer, der kan
gøre livet surt i mere end en forstand.
Kroppen har brug for at være let basisk, så fungerer
den bedst og kan forebygge sygdom. Vi har heldigvis
en række gode muligheder for, at opretholde en god
syre-basebalance, ikke mindst gennem det vi spiser
og drikker. Den svenske naturforsker og biokemi-
ker Ragnar Berg, erkendte allerede i begyndelsen af
30'
erne, at vi lever for surt.
I alternative kredse er det ikke nyt, at interessere sig
for kroppens pH-værdi. Alternative behandlere har
siden trediverne interesseret sig for syrebasebalancen
i kroppen, da de mener, en ubalance i kroppens syrer
og baser kan have stor indflydelse på inflammationer
(
betændelsestilstande) i kroppen.
Vores kroppe er konstrueret til selv at regulere og
udskille syrer, hvis niveauet bliver for højt. Hvis
grænsen imidlertid overskrides så meget, at kroppen
ikke selv kan regulere syrebasebalancen, så ophobes
syrerne i kroppen.
Dr. Ragnar Berg fremlagde sin teori. Den går ud på,
at der skal være ligevægt mellem syredannende føde-
midler som korn, ærter, bønner, æg, ost, kød og base-
dannende fødemidler som frugt, grønsager og mælk.
En mere basedannende kost gør os friskere, mere ar-
bejdsdygtige og har en lægende virkning.
Hovedbudskabet er, at mange mennesker har for
megen syre i systemet, og at det gælder om at få en
udrensning i gang.
Oversyringen opstår på grund af, at renselse og ud-
skillelse gennem lever, nyrer, hud, tarm, lunger, milt
og lymfe ikke fungerer godt nok.
Med alderen falder stofskifteprocesserne og syre-
udskillelsen, hvorfor der lettere opstår syre-ophob-
ninger. Kombineret med kost- og motionsvaner, som
ikke er optimale, for megen stress, for lidt søvn osv.
bevirker det, at folk ikke kommer af med deres af-
faldsstoffer, så kroppen ikke fungerer optimalt.
Ubalance giver typisk led og muskelsmerter, hoved-
pine, problemer med fordøjelse og kredsløb/hjerte,
menstruationsbesvær samt nedsat immunforsvar.
Hyppige forkølelser og influenzaer samt nedsat im-
munitet.
De fleste mennesker lever af en kost, som er mere
syredannende end basedannende. Og på grund af