Tidslerne
2013/3 ·
november
5
re-base-balance
du,
basebalancen er
/
sundhed?
stress og manglende motion, formår organismen
ikke at skille sig af med syrerne. De ophobes derfor i
organismen, især i bindevæv og ledvæsker, hvor sy-
reophobningen kan give sig udslag i forskellige slags
smerter, eksempelvis ledde-, slid- og urinsyregigt
samt de ovennævnte smerter, infektioner og dårligt
immunsystem.
Syre-base balancen spiller en central rolle i alle hense-
ender, da en hvilken som helst proces i organismen,
er afhængig af den rette surhedsgrad.
Syreophobninger kan udskilles igen, men det kræver,
du lever på en overvejende basedannende kost. Det vil
sige en kost med mange kartofler, grønsager, frugt og
økologisk mælk, hvis du kan tåle det. Du skal i denne
udskillelses periode spise færre kornprodukter, mand-
ler og frø og kun lidt kød, fjerkræ, ost og fisk.
Desuden bør du undgå stimulanser, såsom tobak,
alkohol, kaffe, te, cola, sukker og kager. Drik urtete i
stedet, eventuelt nogle udrensende som brændenæl-
de-, mælkebøtte- eller gyldenriste.
Da der kan være tale ommeget store syredepoter, kan
det tage lang tid, helt op til et år eller længere, at få
syrerne udskilt fuldstændigt. Det vil i første omgang
anbefales, at følge en sådan kur i tre måneder. Her
kan Basica mineral pulver hjælpe med øget base til-
førsel.
Det må dog betones, at der også er mange andre fak-
torer, der spiller en rolle ved ovenstående sygdomme.
Syre-base balancen spiller en meget central rolle, da
en hvilken som helst proces i organismen er afhængig
af den rette surhedsgrad.
Det er et emne, som allerede interesserer fantastisk
mange mennesker. Men da forvirringen ofte er stor,
har jeg valgt at bruge lidt plads på at belyse emnet.
Det må betones, at den følgende fysiologiske gennem-
gang, kun er en kortfattet og forenklet fremstilling
af organismens syre-base regulering. Inden for uor-
ganisk kemi er spørgsmålet om syrer og baser uhyre
kompliceret, og når det så drejer sig om processer i en
så kompliceret organisme sommennesket, er fæno-
menerne langt mere komplicerede, idet også psykiske
faktorer indvirker herpå. Ved et for stort indtag af
syredannende levnedsmidler og gennem syrebefor-
drende levevis som stress, travlhed og manglende
motion kan kroppen oversyres.
Følgerne: Du føler dig træt, mindre produktiv, ulige-
vægtig og stivhed i kroppen.
Det primære sundheds relaterede problem, er den
manglende evne til udskillelse af syrerne.
Ubalancer i syre base forholdene kan påvirke søvn-
mønstre, energi niveau, appetit, madtrang, sved og
psykisk tilstand.