6
Tidslerne
2013/3 ·
november
Åbenlyse symptomer såsom snurren i ekstremite-
terne, hovedpine, kolde hænder og fødder, lugt af
urin, ømhed og smerter, der alle giver vidnesbyrd om
fejl i pH, og er kroppens forsøg på at korrigere eller
kompensere.
Syre/base-balancen
Fødevarerne vi spiser nedbrydes i kroppen til mindre
enheder, som kaldes metabolitter. Nogle af disse stof-
fer er syrer, mens andre er baser. Kroppen har behov
for begge dele, men i et rigtigt forhold. Det ideelle
forhold mellem basedannende og syredannende mad
er 70:30 %.
Syrer og baser i kroppen
Ikke bare vandet og dets indhold af opløste salte er
vigtigt for kroppens funktioner, men også balancen
mellem syrer og baser.
Baserne udskilles lettest fra kroppen gennem urinen.
Hvis indtaget af syredannende mad og drikke er stort,
eller udskillelsessorganerne ikke arbejder optimalt,
kan der på sigt ske en ophobning af syre. Kroppen vil
lagre syreoverskuddet længst mulig væk fra de indre,
vitale organer, d.v.s. i hænder og fødder, arme og
ben. Desuden kan huden tages i brug som udskillel-
sesorgan med ildelugtende sved, urenheder og hud-
problemer til følge.
Her er de vigtigste ting om syre/base-balancen
En af betingelserne for, at kosten er optimal, er, at
der er ligevægt mellem syre-dannende og base-dan-
nende stoffer i kosten. I blod og celler skal vi have en
bestemt surhedsgrad (pH). I danskernes kost tilføres
et stort overskud af syre-dannende stoffer.
Organismen kan udskille syre igennem:
1.
Lunger (udåndingsluften)
2.
Nyrer (urin)
3.
Hud (sved)
4.
Tarm (afføring)
5.
Livmoder (menses)
OBS.: Leveren (står for omsætningen og nedbrydnin-
gen af syrerne). Ligeledes er lymfen afgørende for
renselse og udskillelse af bindevæv.
Bindevæv
Bindevævet består af nogle elastiske fibre, som holder
alle væv og organer sammen og på plads. Disse fibre
bliver mere slappe, når surhedsgraden stiger. Og det
er netop det, der sker, når organismen i selvforsvar
aflejrer syreoverskuddet i bindevævet. Ligeledes ned-
sættes immunforsvaret.
Vi mærker det i form af smerte ved reumatiske lidel-
ser, altså gigtlidelser eller ved muskel-infiltrationer.
I bughulen bevirker det slappe bindevæv, at tarmene
synker ned i den nederste del af bughulen, og der
opstår forstoppelse. De nedsunkne tarme vil trykke
på livmoder og blære, hvilket igen kan medføre for-
skellige besværligheder med disse organer. Ligeledes
vil trykket af tarmene i bughulen bevirke, at tilbage-
strømningen af blodet fra benene besværliggøres.
Tarmen
Igennem tarmen via afføringen kan vi også udskille
syrer, men det forudsætter dog, at vi har en sund
tarmflora.
Tarmenes enzymer kan kun overleve i en pH over 7.0.
Ændrer pH-værdien sig radikalt fra det basiske til det
sure, er der stor risiko for at udvikle sygdom, fordi
man begynder at mangle vigtige mineraler, især elek-
trolyt-mineralerne kalium og natrium, som sørger
for transport af vand i kroppen og leder den elektriske
strøm.
Passagen gennem en sund tarm tager fra 18-24 timer.
Hvis tarmfloraen er sund, vil der også udskilles små
mængder syrer her igennem afføringen. Surkål, mæl-
kesyregærede grøntsager samt naturligvis mælkesy-
rebakterier i koncentreret form vil styrke tarmen.
Leveren
I leveren spaltes de organiske syrer og mineralerne fra
hinanden.
Livmoderen
Ved menstruation sker en renselse af blodet.
Det er først og fremmest nyrerne, som er den be-
grænsende faktor, og derfor er det almindeligvis kun