Tidslerne
2013/3 ·
november
7
urinens surhedsgrad, man interesserer sig for. Den
sureste urin har en surhedsgrad på 4,5, og den mest
basiske urin kommer højst op på over pH 8,0 (urinens
pH-værdi må ikke sammenlignes med blodets). Ny-
rerne kan koncentrere blodets syrer knap 1.000 gange.
Hvis det ikke slår til, må syrerne forblive i kroppen.
For ikke at beskadige de mest livsvigtige funktionscel-
ler, opmagasineres syrerne på de mindst livsvigtige
steder. Dette medfører ganske vist nedsat vitalitet
eller sygdom, men organismen overlever.
Syre-base balancen
Vi kender syrerne fra vores daglige husholdning,
tænk på eddike, citrusfrugter (citron, lime, grape,
klementiner m.m.).
Når det gælder frugter, ændrer syreindholdet sig i for-
hold til alderen. Hvis du smager på et umodent æble,
kan det være noget så surt! Et modent æble er dejligt
syrligt og et overmodent æble har helt mistet syrlig-
heden og er bare melet (det modne æble indeholder
heller ikke meget pektin).
Syre-base balancen kan måles i spyt, urin samt
vene- og arterieblod. Måling i urin kan kun bruges
til noget, hvis man kender personens kostvaner gen-
nem længere tid. PH-værdien i urinen afspejler ikke
nødvendigvis tilstanden inde i personen, idet det er
affaldsproduktet, man måler. Det er ikke er tilstræk-
kelig nuanceret, idet det kan variere meget bare i
løbet af en dag.
Den tiltagende andel af fastfood, discountmad og
færdigretter i vores kost forstærker manglen på vital-
stoffer. Derudover bliver kroppen heller ikke tilført
nok basiske vitalstoffer på grund af fastekure, diæter
og aldersbetinget mangelfuld ernæring. Ydermere
aftager evnen til at udskille syrer også med alderen.
Ældre mennesker skal således indtage en forhøjet
mængde basiske vitalstoffer.
Gennem stress, travlhed, fysiske og psykiske belast-
ninger etc. opbygges mere syre i vores krop. Indta-
gelse af nikotin og alkohol, som i stresssituationer
for det meste tager til i mængde, fører ligeledes til en
forhøjet syreproduktion. For at opnå en afstemt syre-
base-balance skal indtaget af nikotin og alkohol ind-
skrænkes. I stedet bør man tilføre tilstrækkeligt med
base i form af frisk frugt og grøntsager.
Kosten bør indeholde:
Syredannende mad: 20-30 %
Kosten bør indeholde:
Basedannende mad: 70-80 %
Syredannende madvarer:
Basedannende madvarer:
Kød/fisk/fjerkræ
Kartofler
Ost/æg
Grøntsager, specielt rod- og bladgrøntsager
Bælgfrugter/vækster
Urter og urteteer
Nødder
Moden frugt
Kornprodukter
Tørret frugt
Olier/fedtstoffer/margariner
Øko-mælkeprodukter
Stimuli stresser kroppens syre-base regulation:
Surmælksprodukter
Sukker, alkohol, øl, vin, kaffe, alm. te/vanlig te, tobak
(
Cola er syre)
Vilde urter
Samt medicin og rester af sprøjtegifte
Ingefær
Dette bremser syreudskillelsen!
Hvidløg
Ovenstående stresser kroppen, som så producerer syre!
Peberrod