8
Tidslerne
2013/3 ·
november
Hvad kan føre til en oversyring?
Ensidig kost
Betændelsessygdomme
Miljøbelastninger
Fysiske og psykiske belastninger
Mangel på motion
Stress
Rygning og alkohol
Medicin
Aldersbetingede funktionsnedsættelser
Syre – den største risiko
Der er meget, der kan bidrage til, at du får en sur
krop.
Du bidrager også til øget syredannelse, hvis du spiser
for hurtigt og for meget.
De forskellige fødevarer indeholder mineraler, og det
er disse, syreresten binder sig til.
De mineraler, der er med til at danne base, er cal-
cium, kalium, magnesium. Natrium (som dog i for
store mængder kan virke væskebindende).
De mineraler, der er med til at danne syrer, er kvæl-
stof, fosfor, svovl, kisel og klor.
Kulhydrater giver en neutral reaktion på urinen.
Fedtstoffer giver en sur reaktion (nyrerne udskiller
acet-eddikesyre, betahydroxysyre og fosforsyre)
Proteiner giver en sur urin (nyrerne udskiller svovl- og
fosforsyre, samt ammonium-ion)
Sukker giver faktisk en neutral reaktion – som det
kulhydrat, det er. Men, fordi det fjerner kalcium fra
organismen, er det alligevel syredannende.
Man skal være opmærksom på, at basisk kost virker
vanddrivende, mens den syredannende kost virker
væskebindende.
Det primære sundhedsrelaterede problem er den
manglende evne til udskillelse af syrerne.
Frede Damgaard
er uddannet DET
Ernæringsterapeut, Biopat/
naturopat og phytoterapeut. Ud
over at være en flittig skribent,
underviser og foredragsholder
driver Frede Damgaard en klinik i
Århus, der arbejder og vejleder ud
fra Vega-Test, Irisanalyse.
Ved at omlægge kosten, så man anvender mere ba-
sedannende fødevarer, vil kroppen også tilføres flere
vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Motion
er ekstra vigtig ved syreoverskud, fordi lun-
gerne udlufter en del af blodets syreoverskud gennem
åndedrættet. 30 minutters rask tur, skiløb eller cyk-
ling hver dag er tilstrækkeligt.
Ophobning af syre i bindevæv og led kan føre til in-
flammation, smerter, ødem (væskeophobning) og
øget kropsvægt. Der kan også opstå cellulitlignende
ujævn hud. Fødevareallergi og fødevareintolerancer
kan give øget syredannelse, fordi fødevaren man ikke
tåler, binder kalcium og magnesium.
Udskillelsesorganerne: lunger, nyrer, tarm, hud og
livmoder udskiller mere og bedre syre, når man ind-
tager en mere basedannende kost, indtil balancen i
vævene er opnået. Omvendt kan syredannende kost
hæmme udskillelsen af syre, så den i stedet ophobes
i bindevævet. Ligeså vil kroppens kalk i bl.a. knogler
prøve at neutralisere syreoverskud = knogleskørhed.
Ligeledes dårlig immunitet.
Faktorer, der øger kroppens syre-indhold:
Stress, vrede, sorg,
aggression og inaktivitet m.m.
Faktorer, der nedsætter kroppens syreindhold:
Ro, glæde, til-
fredshed, motion, søvn, kærlighed, udløsende ting.
Tidlig søvn giver bedre syre-udskillelse.