Tidslerne
2013/3 ·
november
9
Akupunktur
en nål, der gør en forskel?
Akupunktur som behandlingsform fremstår i dag
som et sikkert, effektivt og økonomisk overkomme-
ligt behandlingstilbud. Ifølge sundhedsøkonom Keld
Møller Pedersen var der i 2010 ca. 300.000 danskere,
der på et halvt år havde modtaget akupunkturbe-
handling.
Mange søger en alternativ / komplementær behand-
ling, som supplement til traditionel kræftbehand-
ling, som oftest er kemo – stråleterapi og kirurgi.
Kræftens bekæmpelse har undersøgt, at hver fjerde,
der har fået en kræftdiagnose benytter sig af mindst
en type alternativ behandling.
Akupunkturbehandlinger har ikke sommål at kurere
kræft. Der er ikke nogen beviser for, at akupunktur
kan kurere kræft, men at behandling kan være en
stor hjælp i forbindelse med at reducere og lindre fy-
siske og emotionelle symptomer relateret til en kræft-
sygdom.
Virker akupunktur?
Akupunktur er en del af en bred vifte af forskellige
behandlingsformer, der samlet går under betegnelsen
Traditionel Kinesisk Medicin”.
Begrebet ”Traditionel Kinesiske Medicin” (TCM ) dæk-
ker ud over behandlingsformen Akupunktur også over
andre metoder som f.eks. Urtemedicinsk behandling;
Akupressur, der er massage på akupunkturpunkter;
Øreakupunktur; Moxa, som er varmebehandling
med tørret kinesisk gråbynke, Tuina, en kinesisk
massageform; Cupping, som er behandling med su-
gekopper på kroppen; Qi gong; Tai chi; Meditation og
Kostvejledning.
I dag udføres akupunkturbehandlinger på hospitaler,
af privat praktiserende læger og af uddannede aku-
punktører i klinikker rundt om i Danmark.
Da titlen ”akupunktør” ikke er beskyttet, betyder det,
at alle med få timers undervisning i akupunktur kan
etablere en akupunkturklinik. Derfor er det her på sin
plads at nævne, at der er stor forskel på en fuldt ud-
dannet akupunktør og på en person, der har taget et
weekendkursus i behandling af f.eks. hovedpine eller
lændesmerter med akupunktur.
For at blive optaget sommedlem af en af de to med-
lemsforeninger for akupunktører i Danmark, kræves
over 800 timers dokumenteret faglig undervisning.
Foreningernes medlemmer har ligeledes Sundheds-
styrelsens RAB godkendelse (Registreret Alternativ
Behandler).
Akupunktur
Af Mette Zeuthen
Hvordan kan en årtusind gammel be-
handlingsmetode fra Østen være gavnlig
i den moderne vestlige kræftbehandling?