2020
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Behandling - alternativ
Icak rådgiver om alternativ behandling
Helene Flendt

Af Helene Flendt
www.icak.com

Her kan du få viden om alternativ behandling af kræftsygdomme
Kræftrådgivning med fokus på det alternative skifter navn og hjemmeside efter 14 år

Danmarks eneste rådgivningscenter for alternativ kræftbehandling har fået nyt navn. Stedet er tidligere kendt under navnet ”Buen”, men hedder nu ”InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling” (ICAK).

”Vi skifter navn og åbner en helt ny brugervenlig hjemmeside for at imødekomme det behov, der er for at få viden og vejledning om andre tilgange til behandling af kræft”, siger centrets daglige leder, Helene Flendt, psykolog og journalist.

Ændringen, som skete i maj 2014 betyder, at det er lettere at finde centret og danne sig et overblik over de supplerende og alternative muligheder der er. Centret har eksisteret i Århus i 14 år og har som formål at informere både patienter/pårørende og offentligheden som helhed om alternative eller komplementære behandlingsformer i forhold til kræft.

Det eneste i Danmark af sin slags
”Vores lille center har fungeret fint i 14 år, men har også levet en lidt skjult tilværelse i forhold til en bredere offentlighed. Der har ikke været ressourcer til at gøre sig mere synlig i vore dages informations landskab, hvor alle hele tiden konkurrerer om opmærksomheden. Hjemmesiden har været meget beskeden og med ordet ”Aarhus” i titlen, har det været svært for folk at finde os. Eller at forstå, at vi faktisk er et landsdækkende center,” siger Helene Flendt.

Efter lukningen af VIFAB (Videnscenter For Alternativ Behandling) i 2012 er ICAK i dag det eneste sted, som folk kan henvende sig til for at få en direkte og personlig samtale om alternativ kræftbehandling.

Behovet for information og rådgivning er stigende i takt med, at antallet af kræfttilfælde stiger. Men mange kræftpatienter er slet ikke klar over, at der er alternative muligheder for at hjælpe sig selv i behandlingsforløbet, tilføjer Helene Flendt.

”Det konventionelle sundhedssystem har en lille vifte med tilbud til kræftramte, som er temmelig barsk og som også ødelægger sunde celler og immunsystemet i kampen mod kræftcellerne. Der er en del mennesker, som føler sig utrygge ved den behandling, eller som gerne vil gøre noget for at styrke kroppen, men de mangler viden om, hvad de ellers kan gøre. Der er ganske enkelt for lidt viden på en neutral eller non-profit baggrund til syge og pårørende. De føler sig - med en patients udtryk – trængt op i en krog. Når man føler sig magtesløs og uden egen styring med forløbet, kan det virke destruktivt på ens psyke. Det er en stor fordel i behandlingsøjemed at kunne gøre noget selv, at medvirke aktivt til sin egen helbredelse”, siger Helene Flendt.

Brobygger og formidler
”Vi har medvirket til, at der er større åbenhed om anderledes behandlingsformer, og det er klart, at vi håber, at vi i endnu højere grad kan bidrage som brobygger mellem det konventionelle og det alternative behandlingssystem f. eks. gennem vidensformidling på mange planer: foredrag, artikler, møder, netværk, med mere”, siger Helene Flendt.
Se hjemmesiden her: www.icak.dk


Fakta om InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling
Helene Flendt er uddannet psykolog og journalist, og er ansat som daglige leder af det tidligere ”Buen” nu kendt som: ”InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling”.

Helene Flendt
Helene Flendt er uddannet journalist i 1979 med særlig kompetence i formidling af fagligt/videnskabeligt stof. Derudover er hun uddannet psykolog fra 1993 og har arbejdet fem år som forsker, samt haft en selvstændig psykologrådgivning gennem mange år.
I over 30 år har hun været optaget af sundhed og sygdom og helt privat undersøgt/afprøvet mange forskellige ”alternative” behandlinger.Til sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 230 artikler


Deltag via Facebook


Læs tidligere blade