2018
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Referater
Generalforsamlingsreferat 2016
Webmaster

1.    Valg af Dirigent
Hans Henrik Panduro blev valgt.

2.    Valg af Referent & Stemmetællere
Lisbeth Arrildt blev valgt til referent.
Som stemmetællere blev valgt: Helle Haulund Sørensen, Karin Ahle Krogh.

3.    Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelsen heraf
Formand Mai Nielsen fremlagde beretningen.
Fra 2-3 medlemmer blev der stillet spørgsmål til en, ”til tider upassende tone i kommunikation internt i foreningen”. Disse medlemmer opfordrede bestyrelsen til at overveje et kodeks/retningslinier for kommunikation. Herefter blev der stillet spørgsmål ang. nedlæggelsen af Skivekredsen. Dette medførte en livlig debat, herunder udtryktes et ønske fra medlemmer i Skive-området til genoprettelse af kredsen. Det er klart foreningens/bestyrelsens ønske, at oprette kredse jf. vedtægterne. Herefter blev beretningen godkendt. Én stemte imod.

4.     Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab for 2015
Kassereren (Charlotte Poulsen) fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

5.    Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6.    Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent pr. år på kr. 225,- for patient- og støttemedlemmer samt kr. 25,- for husstandsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

7.    Valg af formand
Mai Nielsen er villig til genvalg
Mai Nielsen blev genvalgt.

8.    Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
Bestyrelsen foreslår Lisbeth Arrildt, Tina Oden og Ida Nielsen, som alle er villige til genvalg.
De blev alle genvalgt for 2 år.

Bestyrelsens sammensætning:
Eghon Egelund (Knebel)
Poul-H. Ejlertsen (Hjørring) (Støttemedlem)
Charlotte Poulsen (Hejls)
Lisbeth Arrildt (Assens)
Tina Oden (Almind)
Ida Nielsen (Esbjerg)

9.    Valg af intern revisor
Peter Køpke er villig til genvalg.
Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen foreslår statsaut. revisor Regnar Staugaard
Peter Køpke og Regnar Staugaard blev genvalgt.

10.    Valg af 4 suppleanter
Nancy Andersen (Slangerup)
Charlotte Jacobsen (København S)
Hans Henrik Panduro (Ry). (Støttemedlem)
Jacob Hansen (Roskilde)

11.    Eventuelt
■    Forslag om at bestyrelsen arbejder med kommunikation. (se pkt. 3).
■    Opfordring til at genoprette en Skive-kreds. (se pkt. 3).
■    Medlemmer i Skive og andre steder i landet kan starte nye kredse op, efter godkendelse af bestyrelsen.

Godkendt den 05. maj 2016
Mai Nielsen og Hans Henrik Panduro.Til sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 248 artikler


Deltag via Facebook

Læs tidligere blade