2020
StartsideVideoer på YouTube

Portræt på DK4 med 3 patienthistorier

Kræft - de forbudte kure


Protektor for kræftforeningen Tidslerne Ghita Nørby
| Informationer
Generalforsamling 2020

Lørdag den 28 marts 2020 kl. 13-15

Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart - www.huset-middelfart.dk

Program
Generalforsamlingen:
Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Christina Hovedskou blev sidste år valgt for 2 år.
  Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 10. Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen
 11. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk. Patientmedlemmer har stemmeret. Husstandsog støttemedlemmer er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen.
Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig . Har du problemer med at tilmelde dig, kan Lisbeth Arrildt, tlf. 61 28 05 50,
naestformand@tidslerne.dk, være behjælpelig.
Tilmelding senest den 15. marts 2020.
Vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.

På Bestyrelsens vegne
Mai Nielsen

Til sidens top


SØG PÅ TIDSLERNE.DK
Søg blandt mere end 230 artikler


Deltag via Facebook


Læs tidligere blade