Kræftforeningen Tidslerne – erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Det er vigtigt for Kræftforeningen Tidslerne at beskytte de personlige oplysninger, som foreningens medlemmer afgiver.

Denne fortrolighedsaftale forklarer, hvilke personlige data Kræftforeningen Tidslerne indsamler, og hvordan vi anvender og opbevarer disse data.

​Personlige data, som vi indsamler

Kræftforeningen Tidslerne indsamler data for at sikre en effektiv og sikker kommunikation mellem foreningen og medlemmerne.
Kræftforeningen Tidslerne modtager oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i forbindelse med, at et medlem indmelder sig i foreningen.

Disse oplysninger lagres efter modtagelsen på foreningens hjemmeside, beskyttet med kodeord. På baggrund heraf udfærdiger medlemssekretæren en intern liste med disse oplysninger. Kræftforeningen Tidslernes bestyrelse samt særligt betroede medlemmer, som har afgivet fortrolighedserklæring, har adgang til oplysningerne.

Når medlemmerne i øvrigt henvender sig til bestyrelsen via e-mail, registreres navn og e-mailadresse.

 • Kræftforeningen Tidslerne modtager IKKE og indhenter IKKE oplysninger om personnumre.
 • Kræftforeningen Tidslerne henter ikke data fra tredjepart.
 • Kræftforeningen Tidslerne videregiver alene medlemmernes navne og privatadresser til Nets med henblik på opkrævning af kontingent samt betaling for deltagelse i Kræftforeningen Tidslernes kurser og foredrag.
 • Medlemmernes personlige oplysninger anvendes ikke i kommercielt øjemed.
 • Den dataansvarlige er Kræftforeningen Tidslernes formand.

​Sådan bruger Kræftforeningen Tidslerne personlige data

Kræftforeningen Tidslernes bestyrelse og særligt betroede medlemmer bruger de indsamlede data til følgende hovedformål:

 1. til at sende meddelelser, herunder indkaldelser og nyhedsbreve samt henvendelser eller generel orientering til medlemmerne samt
 2. ​til at ajourføre Kræftforeningen Tidslernes medlemsliste.

​Rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger

Kræftforeningen Tidslerne overholder gældende lovgivning i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, der er gældende fra den 25. maj 2018. Det omfatter følgende rettigheder, hvis det er relevant:

 • Hvis behandling af personlige oplysninger er baseret på medlemmets samtykke, har medlemmet til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke med henblik på senere behandling.
 • Medlemmet har ret til at anmode Kræftforeningen Tidslerne om adgang til og berigtigelse af de personlige data.
 • Medlemmet har ret til at protestere over behandlingen af sine personlige data.
 • Medlemmet har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed

Sådan opbevarer og behandler Kræftforeningen Tidslerne personlige data

Personlige data, der er indsamlet, gemmes og behandles af enkelte særligt betroede medlemmer, samt bestyrelsen.

Eneste tredjepartsagent er Nets, der udsender den årlige kontingentopkrævning.

Bestyrelsen informerer kun Nets om medlemmernes navne og privatadresse.

Kræftforeningen Tidslernes lagring af personlige data

Medlemmernes personlige data opbevares i sekretariatet og Nets, så længe det anses for nødvendigt, dvs. så længe det pågældende er medlem.

Herefter vil medlemmets personlige data blive slettet fra Kræftforeningen Tidslernes database.

Kræftforeningen Tidslernes hjemmeside hostes p.t. af euroteam.com

Bestyrelsen anvender p.t. mail og Foreningsadministrator som platform for udsendelse af nyhedsbreve mv.

Medlemmernes personlige oplysninger lagres digitalt hos Foreningsadministrator A/S

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Kræftforeningen Tidslerne opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, når der lovmæssigt er behov for det, eller når det i øvrigt findes nødvendigt.

Hvis der er væsentlige ændringer i erklæringen eller i den måde, hvorpå bestyrelsen bruger de personlige oplysninger, vil sådanne ændringer blive fremlagt som forslag til vedtagelse på den årlige generalforsamling. Væsentlige ændringer vil blive meddelt på foreningens hjemmeside samt foreningens Facebookside.

​Sådan kontaktes Kræftforeningen Tidslerne

Spørgsmål eller klager vedrørende foreningens behandling af medlemmernes personlige oplysninger kan rettes til Kræftforeningen Tidslerne telefonisk eller via e-mail.
Kontaktinformationer fremgår af Kræftforeningen Tidslerne hjemmeside under ”Bestyrelsen”.

April 2020