En støtte til Tidslerne, er en støtte til kræftpatienterne!

Kræftforeningen Tidslerne:
MobilePay: 211 600

Bankoverførsel: 9570 -12025041
IBAN: DK2930000012025041
BIC (swift adresse): DABADKKK

Kræftforeningen Tidslerne er §8 Godkendt. Det betyder, at Tidslerne er fritaget for boafgift af arv, legater mv. Endvidere giver det gavegivere mulighed for at få fradrag for gavebidrag op til kr. 18.300,-. (Læs detaljer HER)
Vi indberetter til SKAT, hvis du oplyser navn og cpr.nr. ved indbetalingen eller sender en mail med dato, beløb, navn og personnummer til kasserer@tidslerne.dk eller kontakt 86 11 32 44

Vi takker på forhånd for din støtte.

Ved mindegaver

Tekstforslag:
Det er afdødes/de pårørendes ønske, at…
eller
I stedet for blomster bedes man betænke Kræftforeningen Tidslerne via MobilePay: 211 600 eller Bankoverførsel: 9570 -12025041 | mrk.”afdødes navn”.

Kræftforeningen Tidslerne bedes underrettet – kasserer@tidslerne.dk eller tlf. 86 11 32 44 – med kontaktoplysninger til nærmeste pårørende.

Kræftforeningen Tidslerne vil sende et takkebrev med en oversigt over mindegavebidragene til nærmeste pårørende.

Al indsamling sker i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbestemmelserne

Se indsamlingsregnskab for 2020-2021