Hvis du ikke har børn eller en ægtefælle

Du har eventuelt ingen direkte arvinger – børn og ægtefælle – og vil testamentere til bl.a. Kræftforeningen Tidslerne. En del af arvelovgivningen gør, at der kan blive en større arveandel til arvingerne, samtidig med, at du kan tilgodese en velgørende forening – eks. Kræftforeningen Tidslerne – ved at testamentere 30% arv til foreningen.

Ved en arv på dkk 1.000.000,- til eks. en niece er den samlede bo- og tillægsboafgift til staten på dkk 328.536,25 og til rest er dkk 671.463,75

Hvis du i stedet for testamenterer 30% – altså dkk 300.000,- – til den velgørende forening Kræftforeningen Tidslerne og, at arveafgiften betales af foreningen, så vil Tidslerne arve de dkk 300.000,- og betale afgiften, som er på dkk 219.786,25 – og til rest har foreningen dkk 80.213,75

Din arving – niecen – arver dkk 700.000,- og da arveafgiften er betalt af foreningen, har din niece således en gevinst på forskellen mellem de 700.000,- og 671.463,75 – altså en nettogevinst på dkk 28.536,25 til niecen.

Hvis du har børn eller ægtefælle, der er omfattet af 15% arvereglerne men gerne vil stille dem endnu bedre

Du har mulighed for at testamentere en del af din formue – hvis den overstiger dkk 2.5 mio – til Kræftforeningen Tidslerne og samtidig begunstige dine arvinger med et større nettobeløb. Kontakt os for yderligere information.

Du er meget velkommen til at kontakte formand Mai Nielsen på telefon 4015-9011 eller email på formand@tidslerne.dk