Kræftforeningen Tidslerne

att.: Mai Nielsen, formand

Ådalsparken 29,
6710 Esbjerg V

T: 86 11 32 44
M: 40 15 90 11

CVR: 17420291

Indbetalinger:

Medlemskontingent:
Reg. nr: 9570
Konto: 997 0118
IBAN kontonummer: DK1730000009970118
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

Gaver & Donationer (gerne pr. MobilePay):
MobilePay: 211 600
eller
Danske Bank
Reg. nr: 9570
Konto: 1202 5041
IBAN kontonummer: DK2930000012025041
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK