Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kræftforeningen Tidslerne til afholdelse

Lørdag den 30. april 2022
på Fjeldsted Skov Hotel- og Konferencecenter,
Store Landevej 92, 5592 Ejby

Program
Kl. 12.00 – 13.00          Frokost
Kl. 13.00 – 15.00          Generalforsamling
Kl. 15.00 – 15.30          Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 – 17.00     Foredrag med PhD Anja Elfrida Hald

Anja Elfrida Hald er Danmarks eneste certificerede ekspert i Eksistentiel analyse og logoterapi, og hun har etableret virksomheden Center for Meaning, som er akkrediteret til at være Viktor Frankl Institute Denmark. Foredraget vil handle om de grundlæggende koder til, hvordan du hurtigt kan finde mening i dit liv. Det er metoder, du kan bruge resten af dit liv!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent & evt.  stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
  • Bo Christensen, Jytte Poulsen og Lisbeth Arrildt er på valg.
  • Bo og Jytte genopstiller.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer er i 2021 valgt for 2 år.
 1. Valg af to interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 2. Valg af 4 suppleanter.
 3. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk

Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig her på siden. Har du problemer kan Bo Christensen, naestformand@tidslerne.dk, tlf. 20 68 49 66 være behjælpelig.

Vær opmærksom på at ved tilmelding af forskellige typer af medlemmer, skal der foretages seperate tilmeldinger.

Med venlig hilsen
Kræftforeningen Tidslerne

Mai Nielsen
Formand

TILMELD DIG HER