Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kræftforeningen Tidslerne til afholdelse

Lørdag den 25. marts 2023
Huset Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Program

 • Kl. 12-13 Frokost
 • Kl. 13-15 Generalforsamling

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og evt. stemmetællere.
 • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 • Der skal vælges 4 medlemmer – 3 for 2 år og 1 for 1 år
 • Valg af 2 interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen
 • Eventuelt.

Kl. 15 Eftermiddagskaffe

Kl. 15.30-17 Foredrag af den kendte TV læge Peter Qvortrup Geisling

Med venlig hilsen
Kræftforeningen Tidslerne

Mai Nielsen
Formand

TILMELD DIG HER