Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kræftforeningen Tidslerne til afholdelse

Lørdag den 16. marts 2024
Huset Middelfart
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Program

Kl. 12-13 Frokost

Kl. 13-15 Generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2023.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Dorthe Helbrink, Dorthe Olsen og Annemarie Hemmer blev valgt for 2 år i 2023. Annemarie ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  Der skal vælges 4 medlemmer – 3 for 2 år og 1 for 1 år
 9. Valg af 2 interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 10. Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen
 11. Eventuelt.

Kl. 15 Eftermiddagskaffe

Kl. 15.30-17 Foredrag af den kendte TV2 journalist Thomas Breinholt

Thomas er forfatter til bogen “Kan man tænke sig rask” – Videnskaben om sammenhængen mellem sind, sygdom og helbredelse.
Thomas Breinholt: Kan man tænke sig rask? (bog.dk)
Du kan også tilmelde dig foredraget on-line på tidslerne.nemtilmeld.dk.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk. Patientmedlemmer har stemmeret. Husstands- og støttemedlemmer er velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig på tidslerne.nemtilmeld.dk. Har du problemer med at tilmelde dig, kan Bo Christensen – naestformand@tidslerne.dk, tlf. 20 68 49 66 være behjælpelig.

Tilmelding senest den 1. marts 2024. Vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.

Med venlig hilsen
Kræftforeningen Tidslerne

Mai Nielsen
Formand

TILMELD DIG HER