Verden og Tidslerne befinder sig stadig i en meget underlig situation med corona og de af regeringen fastlagte restriktioner, herunder forsamlingsloft. Derfor har vi været tvunget til at udsætte generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skulle have været afviklet inden udgangen af april måned.

Der er nu lys forude med lempelse af forsamlingsforbuddet, og vi kan nu endelig indkalde til årets generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag den 19. juni 2021 kl. 12
Huset Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart – www.huset-middelfart.dk

Kl. 12 – 13 Frokost
Kl. 13 – 15 Generalforsamling
Kl. 15 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 – 17 Foredrag af Peter Christensen

Peter Christensen er kræftpatient og iværksætter. Under behandlingen af hans mundhulekræft havde Peter stor gavn af cannabisolie, som han selv lavede i det apparat, som han har været med til at udvikle inden han selv fik konstateret kræft. Peter fortæller sin sygehistorie og vil også demonstrere apparatet for forsamlingen, som omdanner cannabisprodukter til olie, som er meget mere potent og med god smag.
Se mere www.drizzle.life

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent & evt. stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse
  heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen,
  1 for 1 år og 3 for 2 år,
 9. Valg af to interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 10. Valg af 4 suppleanter.
 11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk.

Patientmedlemmer har stemmeret. Husstands- og støttemedlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig på https://tidslerne.nemtilmeld.dk senest torsdag den 3. juni 2021.
Har du problemer med NemTilmeld, kan Bo Christensen naestformand@tidslerne.dk tlf. 20 68 49 66 være behjælpelig.