Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Som noget nyt har danske læger og forskere fra Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet undersøgt risikoen for senfølger i form af ny kræft, når patienter behandles med højdosis kemo og stamcelletransplantation. Her viste det sig, at patienter med lymfekræft, som havde fået denne behandling, havde dobbelt så stor risiko for udvikling af ny kræft sammenlignet med befolkningen i øvrigt.

”Vi vidste godt, at intensiv behandling med kemoterapi kan føre til ny kræft senere i livet, men vi har ikke vidst, hvor stor risikoen er,” siger Trine Trab, der er læge og forsker ved Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet.

Mere konkret viser undersøgelsen, at der er en øget risiko for akut myeloid leukæmi, myelodysplastisk syndrom (som kan være et forstadium til leukæmi), samt almindelig hudkræft. Der er ikke en øget risiko for andre kræftformer.

Undersøgelsen omfattede 803 danske patienter med forskellige former for lymfekræft. Alle har modtaget behandling med højdosis kemoterapi samt det, lægerne kalder autolog stamcelletransplantation, som sker ved hjælp af patientens egne stamceller.

Patienterne blev fulgt i op til 17 år efter kræftdiagnosen for at se, om de blev ramt af en ny kræftsygdom, og har sammenlignet dem med den almindelige befolkning, matchet på køn og alder.

Resultaterne viser, at 129 ud af de 803 patienter med lymfekræft havde udviklet en ny kræftsygdom. Heraf var 47 almindelig hudkræft, mens 27 var myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi. Derudover var der 55 tilfælde af andre kræftformer, men når man sammenlignede over tid med baggrundsbefolkningen, var der altså ikke en overhyppighed af disse andre kræftformer, forklarer Trine Trab.

Undersøgelsen viser desuden, at alder er en risikofaktor for ny kræftsygdom efter behandlingen. Det vil sige, at jo ældre patienten er, når behandlingen gives, desto større er risikoen for at få ny kræft senere i livet.

Den nye viden kan bruges til at informere patienter og til at tage højde for risikoen for senfølger. På en session om senfølger d. 31. august og 1. september 2023 kunne Steen Dalsgaard Jespersen, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen love tilhørerne, at senfølger er en del af forarbejdet til den kommende Kræftplan V under overskriften; ”Senfølger, opfølgning, palliation og rehabilitering”.

Som kræftpatienter kan vi kun håbe, at der fremover vil være mere åbenhed om risikoen for senfølger af kræftbehandlingen generelt, så patienterne får de bedste muligheder for at træffe et informeret valg af behandling.

Kilde: https://www.cancer.dk/nyheder/forskere-saetter-tal-paa-risiko-for-ny-kraeft-efter-behandling-for-lymfekraeft/