Fokus på senfølger ogLIVSKVALITET i nyt studie Der er heldigvis kommet større interesse for senfølger af og livskvalitet efter kræftbehandling i de senere år. Nu…