Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kræftforeningen Tidslerne til afholdelse Lørdag den 30. april 2022på Fjeldsted Skov Hotel- og Konferencecenter, Store Landevej 92, 5592 Ejby…