Som medlem af kræftforeningen Tidslerne knytter der sig en række fordele, som du omgående kan drage fordel af efter at have tegnet et medlemskab.

Medlemskab enten som patientmedlem eller støttemedlem kan du tegne her, og når du har betalt dit kontingent har du adgang til vores medlemsportal. På portalen har du et menupunkt med “Indkøbsfordele”.

Indkøbsfordele er link til speciel favorable priser og rabatter på en lang række kosttilskud hos PharmaNord og Bioforce.

I medlemsportalen kan du endvidere betale medlemskab, sætte betaling til automatisk bankbetaling mm. Du kan også se dine tidligere fakturaer og se en oversigt over Tidslernes blad med link til de enkelte blade fra de seneste 8 år.

Kontingentet for medlemskab er kun DKK 225,-, som opkræves årligt primo januar. I tilknytning til et patient- eller støttemedlemskab kan du tegne et husstandsmedlemskab for andre personer i din husstand. Et sådant koster blot DKK 25,- pr år.

Nye medlemmer kan få GRATIS kontingent i indmeldelseåret ved at tilmelde sig til automatisk kortbetaling på kreditkort. Se nærmere i medlemsportalen.

Ved indmeldelse 01/07-31/12 betales DKK 100,- for den resterende del af året og pr. 1. januar efterfølgende år faktureres til alm. medlemstakst DKK 225,-.

TEGN MEDLEMSKAB HER