Fokus på senfølger og
LIVSKVALITET i nyt studie

Der er heldigvis kommet større interesse for senfølger af og livskvalitet efter kræftbehandling i de senere år. Nu vil forskere på Aalborg Universitetshospital undersøge, hvad kemo og stråler betyder for lymfekræftpatienters risiko for alvorlig hjertesygdom mange år senere. Lægerne ved, at behandlingen af lymfekræft kan give hjerteproblemer på længere sigt, men de kender ikke det præcise omfang.

Lymfekræft dækker over flere typer af sygdomme, og særligt når det gælder Hodgkin lymfom, er det ofte yngre patienter, der rammes.

”Det er patienter, som har et langt liv foran sig efter kræftbehandlingen, og derfor er det vigtigt at kende deres risiko for hjerteproblemer. De senere år er der sket en stor udvikling inden for både kemoterapi og strålebehandling, og med det nye forskningsprojekt ønsker vi at kortlægge, hvad det betyder for patienternes risiko for hjertebivirkninger efter behandling for lymfekræft,” siger Kristian Kragholm, der er leder af forskningsprojektet og læge ph.d. ved Aalborg Universitetshospital.

Forskellige former for kemoterapi samt stråleterapi kan give en række forskellige bivirkninger på hjertet. Det er f. eks. nedsat pumpefunktion, stift hjerte, åreforkalkning og forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Patienterne skal vide, at symptomer som åndenød eller smerter i brystet, kan være tegn på hjertesygdom på grund af kræftbehandlingen tidligere i deres liv, siger han.

Nogle af patienterne vil blive tilbudt CT-scanning af hjertet for at finde ud af, om man ved at opdage hjerteproblemerne tidligt, kan være med til at forebygge dem. Ved hjælp af spørgeskemaer til alle, der har overlevet lymfekræft, vil forskerne desuden undersøge patienternes livskvalitet.

”Med den nye viden ønsker vi at kunne give et bud på, om vi skal følge op på patienterne på en anden måde, end vi gør i dag, og om der er nogle af kræftbehandlingerne, som vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til patienternes risiko for hjertebivirkninger,” fortæller Kristian Kragholm.

Kilde: Cancer.dk