Et forskningsprojekt har vist, at healing kan lindre senfølger som træthed, depression og nedsat livskvalitet. Den genopretter kroppens balance og renser ud.

Som kræftsygeplejerske og healer har jeg i mange år ønsket at finde og vejlede om alternative behandlingsformer, der kan hjælpe tidligere kræftpatienter efter et opslidende sygdomsforløb. Mange ved ikke, hvor de skal finde den hjælp, som det konventionelle system ikke tilbyder, når behandlingerne er overstået, og krop og sind ofte gør ondt.
Jeg har været leder af flere projekter i årerne mellem 1998 -2017 om healing og kræft, senest af forskningsprojektet ”Healing og senfølger til kræftbehandling”, der blev finansieret af det daværende ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ behandling).
Vi var to healere, som begge er uddannet hos den nu afdøde irske healer Bob Moore, der gav healing til 30 personer, som var færdigbehandlet for kræft. 30 andre deltagere var kontrolgruppe og fik afspænding til musik. Begge grupper fik en samtale før behandlingen.
Forskningsprojektet viste både ”statistisk signifikans” (resultatet er ikke tilfældigt) og ”klinisk signifikans” (resultatet har relevans for klienterne) indenfor områderne: træthed, selvoplevet livskvalitet, depression og angst samt hukommelse og manglende overblik. Desuden viste projektet positive effekter på nogle former for smerter og nerve-føleforstyrrelser. Alt i alt var resultaterne markant bedre for dem, der fik healing i forhold til dem, der fik afspænding.

Forskning er nødvendig
Vi kunne også se, at samtalen var vigtig for mange af senfølgeklienterne, i både behandlings- og kontrolgruppe. Angsten faldt markant i begge grupper, så dét at få støtte til at forstå sin situation er helt afgørende. Mange var rigtig bange for at få tilbagefald, og her afdækker samtalerne bagvedliggende tankemønstre. Det har stor betydning for mennesker med senfølger at blive mødt af fagfolk, der forstår og italesætter det, som de fysisk og psykisk går igennem.
Jeg oplever, at forskning inden for healing og anden alternativ behandling er vigtig, fordi det på sigt kan betyde, at flere kan få hjælp og vejledning til et bedre liv efter endt kræftbehandling. Og ikke mindst oplysninger om hvilke alternative behandlinger, der kan lindre senfølger. Alt i alt samfundsnyttige effekter på en stor gruppe mennesker der ofte har svært ved at vende tilbage til deres gamle liv på grund af senfølger til kræftbehandling.
Projektets resultater er lovende og har vist, at healing som behandlingsform kan være et godt tilbud for lindring og forbedret livskvalitet. Men det viser også, at det kræver mere forskning at nå dybere ned i healingens muligheder.

Senfølge-patient fra forskningsprojektet
Denne klient hører til gruppen af de unge kvinder med hormonel ubalance og forøget sårbarhed, der modtog healing indenfor det første år efter afsluttet kræftbehandling.

”40-årig kvinde med brystkræft er seks måneder efter endt kemoterapi meget træt, har lav stresstærskel, er psykisk sårbar, har problemer med hukommelse og overblik. Det mest belastende er trætheden, og at hun ikke kan kende sig selv igen. Efter nogle ganges healing begynder hun at være mere frisk, og tarmfunktionen kommer i gang. Hun får gradvist mindre behov for at sove til middag. De stive ben og den stive lænd bedres, og det samme gør de tørre slimhinder i øjne og skede. Efter endt healingsforløb er kvinden klar til at gå tilbage til sit 30 timers arbejde”.

Læs mere her:
Link til dansk artikel om projektet
Link til videnskabelig rapport
Link til alle tekster om projektet

Af Marianne Garst Boëtius Healer og kræftsygeplejerske mariannegarbo@gmail.com
Bragt i Tidslerne 2018-1