Immunsystemet er kroppens naturlige forsvarssystem. Det er en samling af organer, celler og særlige molekyler, der hjælper med at beskytte mod infektioner, kræft og andre sygdomme.
Når en fremmed organisme kommer ind i kroppen, for eksempel en bakterie, vil immunsystemet genkende den og derefter angribe den, så den ikke kan forårsage skade. Denne proces kaldes kroppens immunforsvar.
Da kræftceller er helt anderledes end normale celler i kroppen, angriber immunsystemet dem, når det genkender dem. Kræftceller finder dog ofte måder, hvorpå de kan ’forklæde sig’ som normale celler, hvorfor immunsystemet ikke altid genkender dem som farlige. Desuden kan de, ligesom virus, ændre sig over tid (mutere) og derved undslippe immunforsvaret. Det naturlige immunforsvar mod kræftceller er ofte ikke stærkt nok til at bekæmpe kræftceller.
Immunonkologiske behandlinger aktiverer vores immunsystem, hvilket gør det endnu bedre i stand til at genkende kræftceller og nedbryde dem.

Hvad er anderledes ved immunonkologiske behandlinger?

  • De er målrettet kroppens immunsystem, ikke selve tumoren
  • De sætter immunsystemet i stand til selektivt at genkende og angribe kræftceller.
  • De giver immunsystemet langvarig hukommelse, således at det løbende kan tilpasse sig kræften over tid, resulterende i et stærkt og langsigtet forsvar mod kræften.

Kvalitet, langsigtet overlevelse for patienter

Resultater fra kliniske forsøg antyder, at virkningerne af immunonkologiske behandlinger på kræftceller kan vare i lang tid og optræne immunsystemet til at bekæmpe kræftceller, selv efter en bedring af sygdomstilstanden (remission).
Dette interessante aspekt ved immunonkologiske behandlinger giver for første gang nogensinde håb om langvarig, tålelig overlevelse for mange patienter, hvis prognoser tidligere var meget dårlige.
Endvidere er bivirkningerne ved immunonkologiske behandlinger lettere at leve med i forhold til mange andre kræftbehandlinger.
Derfor kan immunonkologiske behandlinger have en afgørende, positiv indvirkning på patienternes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og leve et sundt og indholdsrigt liv.

Hvilke typer kræft virker de imod?

Immunonkologiske behandlinger kan virke på et stort antal kræfttyper.
Immunonkologiske behandlinger er nu tilgængelige for patienter med fremskreden modermærkekræft1 og prostatakræft3, og mange flere kræfttyper undersøges, herunder et stort antal af nogle af de kræfttyper, der er sværest at behandle.

Hvilke lægemidler er til rådighed for patienterne?

Adskillige immunonkologiske behandlinger er i godkendelsesprocessen til anvendelse for patienter i Europa til behandling af fremskreden modermærkekræft,1 lungekræft, tarmkræft, nyrekræft,prostatakræft og mange andre former for kræft.
Mange andre behandlingsformer afprøves lige nu i kliniske forsøg og bliver muligvis tilgængelige for patienter inden for en overskuelig årrække.
Hvert enkelt land i Europa har dog sit eget system, hvad angår godkendelse, finansiering og tilskud til innovative lægemidler, hvorfor nogle immunonkologiske behandlinger kan blive tilgængelige i nogle lande hurtigere end i andre.

Hvad betyder det for din behandling?

Immunonkologiske behandlinger ventes at blive en vigtig del af kræftbehandlingen i de kommende år – sammen med kirurgi, strålebehandling, kemoterapi og antistofbehandling mod specifikke tumorer (monoklonale antistoffer).
Men videnskaben inden for immunonkologi udvikler sig dog stadig, og der er en række vigtige spørgsmål, som fortsat står ubesvarede. For eksempel virker immunonkologiske behandlinger ikke på alle patienter, og der forskes meget i at forsøge at forstå, hvad der får en given patient til at respondere på en bestemt behandling.
Derfor er det vigtigt, at kræftspecialister fortsætter med at søge ny viden om immunonkologiske behandlinger, og at patienterne gør det samme, så de sammen med deres læge og behandlerteam kan drøfte behandlingsmulighederne, og hvad der bedst kan passe til netop deres situation.