Af Peter Andersen, info@uno-shield.dk

Geopatisk stress er betegnelsen for den belastning menneskekroppen udsættes for fra jordstråler, atmosfæriske gitre og menneskeskabte elektromagnetiske spændingsfelter. Geopatisk stress udgør en daglig påvirkning af kroppens immunforsvar og kan hos mange forårsage en permanent tilstand af utilpashed.

Desuden er geopatisk stress mistænkt for at være kilden til en lang række symptomer, der belaster immunforsvaret forskelligt alt efter genetiske dispositioner, latente sygdomme, levevis og generelt daglige påvirkninger. Det er min erfaring, at belastningen fra geopatisk stress er størst, når den er til stede ved de permanente sengepladser i boligen.

I 2016 startede jeg virksomheden uno-shield® med basis i to opfindelser og mange års erfaring og indsamlet viden, som jeg arvede fra radiotelegrafist og opfinder, Arne Gottlied.

Arne Gottlieds hustru havde haft cancer i flere omgange i 1980’erne. Kirurgi, stråler og kemoterapi kunne ikke stoppe canceren. Dette fik hustruen til at opsøge en naturlæge for at få en second opinion. Naturlægens konstatering var, at jordstråler fra vandårer var årsagen til cancerens opståen og tilbagevenden.

Arne Gottlied besluttede sig for at studere problemet seriøst og metodisk. Med erfaringer og viden fra sin tid som radiotelegrafist på verdenshavene, hvor han havde sendt og modtaget mange signaler via radiostråler, var hans mål at kunne afvise den naturlige strålepåvirkning, inden den påvirkede menneskekroppen negativt. Snart kom første udgave af et elektronisk jordstråleskjold. Desværre var Arne Gottlieds hustrus cancersygdom igen så tiltagende, at de positive effekter af opfindelsen ikke var nok, men der var trods alt en forskel at spore.

Derfor fortsatte Arne Gottlied sin søgen efter mere viden om jordstråler og andre naturlige strålepåvirkninger, som udgår fra jordkloden. Disse er i dag samlet under betegnelsen geopatisk stress.

Det blev til mere end 30 års virke, indtil jeg tog over. Arne Gottlieds vedvarende og kompetente indsats, med tilhørende gode resultater, har ansporet mig til at dykke endnu længere ned i problematikken omkring geopatisk stress.

Efter 2016
Jeg har nu i syv år personligt foretaget mange opmålinger hos en meget bred skare af mennesker og har efterfølgende kunnet anvise flytning af sengepladser eller etablering af skjold mod strålepåvirkninger. Jeg nærer i dag ingen som helst tvivl om den negative påvirkning, som geopatisk stress har på menneskekroppen. Antallet af mennesker og deres historier taler sit helt eget sprog.

Kombinationen af de forskellige strålepåvirkninger, og mindst lige så vigtigt – hvor længe den samlede belastning har været til stede hos det enkelte menneske, er stærkt medvirkende til, hvilke lidelser der efterfølgende kan opstå.

Jordstråler under sengepladsen har dog altid været en faktor i længere tid, når én eller flere personer i den pågældende bolig har fået cancer. Dertil kommer nærmest altid et eller flere såkaldte Hartmann-gitre (energifelter mellem jordens overflade og atmosfæren) i det specifikke område af kroppen, hvor canceren er opstået eller er tydelig.

Dette er ikke nogen ny viden. Mange før mig har set og oplevet en synlig sammenhæng. Forfatter og jordstrålemåler Gustav Freiherr von Pohl opmålte en by i Bayern og skrev i 1932 en bog, hvor den sandsynlige sammenhæng mellem jordstråler og cancer kom i fokus.

Mange andre kilder til viden om sammentræffet har siden set dagens lys. Radiotelegrafist og opfinder Arne Gottlied var også en yderst vigtig kilde, ikke bare til forståelse af et muligt sammentræf, men også med sine opfindelser, som en brugbar løsning på udfordringerne udsprunget af geopatisk stress.

Hands on, en opmåling er første skridt på vejen

Når geopatisk stress skal konstateres, er der brug for en jordstrålemåler med evner og erfaring. Den manuelle opmåling foregår typisk med vinkelpinde, eller som brøndborere gjorde med pilekviste i tidligere tider.

Strålebelastningen af menneskekroppen kommer fra mange forskellige kilder, men belastningen fra geopatisk stress har en ganske specifik indvirkning.

Jordstråler har stor indvirkning på vores søvnkvalitet og de mange yderst vigtige processer i menneskekroppen, der foregår om natten. Belastningen fra jordstrålerne nedsætter koglekirtlens funktion, når det vigtige hormon melatonin skal produceres. Hormonet melatonin indgår som et vigtigt brændstof i vores immunforsvar. Jo længere tid vores sengeplads har været belastet af jordstråler, jo mindre effektivt bliver vores immunforsvar.

Et Hartmann-gitter belaster lokalt på celleniveau, og hvis immunforsvaret er i knæ, efter flere år med nedsat melatonin-produktion, sker udskiftningen af defekte celler i det belastede område ikke hurtigt nok. Strålepåvirkningen fra jordstråler og Hartmann-gitre er konstante, jordstrålerne er dog kraftigere ved fuldmåne. Så belastningen er til stede året rundt, hvis sengen eller sengene er ’fejlplaceret’ i forhold til disse strålepåvirkninger.

Men hvad kan der gøres, når man umiddelbart ligger midt i ’toastmaskinen’ med stråler fra alle sider? En oplagt mulighed kunne være at begrænse så mange strålingstyper som muligt, og derved en stor del af den negative belastning, som menneskekroppen bliver udsat for.

Når jeg gennemgår en aktuel bolig med mine vinkelpinde, er den samlede mængde af geopatisk stress vidt forskellig. Udfaldet af opmålingen kan variere fra flytning af sengepladser, til etablering af et, eller flere, uno-shield® moduler.

Des flere strålingstyper der elimineres hvor sengen er placeret, des bedre bliver resultatet!

Svarene ligger foran os

Jeg leder ikke efter tilfældigheder, men derimod sammenhæng og fakta.

Strålingsfølsomhed er ofte i fokus, når der ledes efter mulige årsager til opstået sygdom. I de senere år har de menneskeskabte stråler fra højspændingsledninger, transformatorstationer og sendemaster gjort vores energibelastede omgivelser til lidt af en ’toastmaskine’, med stråler fra snart alle sider!

Mine mange samtaler med belastede mennesker, og ikke mindst deres behandlere med hver deres behandlingsform, og derfor helt forskellige indfaldsvinkler til menneskekroppen, har fået adskillige brikker til at falde på plads i mit puslespil. De mange opmålinger, tilbagemeldinger, tanker og idéer har givet mig en nuanceret forklaring på belastningernes udfald, og en større forståelse for belastningernes negative indvirkning på menneskekroppen.

Der har altid været jordstråler og Hartmann-gitre tilstede på jordkloden, men nu er den menneskelige belastningstærskel, der skal kunne bære alle de forekommende strålebelastninger, for længst overskredet.

Påvirkningerne fra elektromagnetisk stråling i forskellige former belaster menneskekroppen på celleniveau. Dette giver over tid grobund for en række lidelser og efterfølgende sygdomme. Heldigvis er den mulige belastning af menneskekroppen kommet mere frem i lyset, og ingen påtænker i dag at bygge deres nye bolig under en højspændingsledning.

De energimættede omgivelsers påvirkninger af menneskekroppens celler er kommet tydeligere frem, og mulighederne for at synliggøre belastningernes negative indvirkning vokser støt og roligt. Kvantefysikken har givet mange nye muligheder, og med tiden bliver det stadig sværere at afvise en reel sammenhæng.

Mit netværk af yderst kompetente mennesker vokser heldigvis år til år. Åben og imødekommende dialog skaber ofte gode resultater. De forebyggende tiltag, som Arne Gottlieds opfindelser kan tilbyde, er også ganske interessante at foreholde sig til.

Når der i fremtiden kommer mere fokus på geopatisk stress, og specialiserede fagfolk byder ind med teknisk viden, kan reel forskning i geopatisk stress og dens negative indvirkninger på menneskekroppen vise nye veje og mere forståelse.

Jeg har allerede flere muligheder i kikkerten.

Jeg fortsætter min overbygning på allerede eksisterende viden fra nær og fjern og det giver mere end god mening for mig, at cancerens udspring også indeholder geopatisk stress. Jeg forventer fortsat at finde geopatisk stress i forbindelse med cancer i årene fremover, præcis som Arne Gottlied gjorde ved alle sine opmålinger.

Etablering af uno-shield® moduler
Når der er konstateret geopatisk stress ved seng eller senge i boligen og flytning af disse ikke er en mulighed, kan uno-shield-modulerne i den rigtige kombination afskærme for den samlede strålebelastning.
Når jordstråler skal afskærmes benyttes Aqua modulet. mal: 13,5 x 13,5 x 5 cm

Aqua modulet får strøm fra en almindelig stikkontakt og skal tilkobles en ledning, som placeres rundt om det område, der skal afskærmes. Hvis boligen er et fritliggende hus, placeres ledningen typisk udvendigt, så hele boligen er afskærmet for jordstråler.

I lejligheder, eller boliger i flere niveauer, kan der være fysiske udfordringer der er afgørende for om hele boligen kan afskærmes for jordstråler. I de tilfælde afskærmes et eller flere værelser i boligen, dér hvor belastningen er tilstede ved sengepladserne, eller andre rum hvor familien opholder sig meget.

Når Hartmann-gitre, eller strålepåvirkning fra højspændingsledninger (f.eks. S-togbane) skal afskærmes, benyttes et eller flere Electra moduler. Mål: 18 x 15 x 5 cm

Electra modulet får også strøm fra en almindelig stikkontakt.

Det tilstræbes altid, at placere færrest muligt antal moduler i bedst mulig kombination.

Når modulerne er korrekt placeret og tændt, er afskærmningen aktiv på under et minut.

Flere vælger også at fjerne geopatisk stress fra deres hjemmearbejdsplads, hvis denne benyttes mange timer om ugen.

uno-shield® modulerne er bygget af komponenter af høj kvalitet. Derfor er erfaringen også, at de er fuldt funktions duelige i mange år. Ved flytning kan modulerne genplaceres i ny bolig. Dette kræver en ny opmåling og måske en rulle ledning.

Har man haft samme bolig i flere år, og har alvorlig sygdom inde på livet, skal man måske give geopatisk stress en tanke.

Information om priser på opmåling og køb af moduler: www.uno-shield.dk
uno-shield® v/ Peter Andersen

Grafikken øverst:
Opmåling af strålebelastning.