Af John F. Wetling, www.wetlinghealth.com

Elektrisk Stimulation (ES) og Elektrisk Felt Terapi (EFT) er en ny terapeutisk metode med gode videnskabelige beviser på effekten i forebyggelse og helbredelse af cancer
John Wetling er grundlægger af en helbredsmetode kendt under navnet Wireless Micro Current Stimulation WMCS, der i dag er den mest moderne medicinsk godkendte metode i udførelse af ES/EFT.

John Wetling ønskede med denne artikel at videregive den nye viden til Tidslernes læsere: At der er adgang til en godt videnskabeligt dokumenteret helbredsmetode, som med blot få timers ugentlig behandling kan give et godt tilskud til kroppens vigtige livline (angiogenese) eller – hvis sygdom allerede er problemet – vise vejen til en ganske opmuntrende mulighed for helbredelse udenfor medicinalindustriens greb.
Hvad er ES/EFT?
ES/EFT er en metode, hvor elektriske ladninger overføres til et bestemt sted på kroppen for dels at opnå en virkning fra strømmen og dels en virkning fra det elektriske felt . Denne metode har vist meget opmuntrende resultater i forebyggelse (se under angiogenese) og behandling af cancer og andre sygdomme, som alle har basis i underliggende svaghedstilstande i vores organisme.

ES/EFT er generelt bedst videnskabeligt beskrevet i forbindelse med heling af komplicerede sår, de såkaldte kroniske sår , som er et stort problem overalt i verden og skyldes dårlig angiogenese forårsaget af en underliggende sygdom som for eksempel diabetes. Det er en metode, som har været velkendt i mange år.

ES/EFT i behandling af cancer er af nyere dato. Der findes endnu ikke så mange artikler om dens anvendelse i dette regi, men de artikler, der er publiceret, er imidlertid meget overbevisende.

Hvordan virker ES/EFT?
Det er effekten fra strømmen og effekten fra det elektriske felt, der giver virkningen.
I forebyggende ES/EFT-behandling er det en kombination af strømmens effekt på hele organismen sammen med det elektriske felts positive virkning på angiogenese.
I sårbehandling med ES/EFT er det det elektriske felts virkning ved dets tiltrækning af reparationsceller, men i særdeleshed også metodens effekt på angiogenese og bedre kredsløb.
I cancerbehandling med ES/EFT er det alene det elektriske felt, der på forunderlig vis destruerer cancerceller uden at forstyrre normale celler.

Hvordan udføres ES/EFT?
Sårheling: Den sædvanlige tekniske ES/EFT-metode i sårheling er at sætte elektroder ned i vævet som ”nåle”. Der bruges mindst to elektroder, der forbindes til en elektrisk kilde. Den ene elektrode (anoden) indsættes i den intakte hud, den anden (katoden) indsættes i selve såret.

Strømmen, som så vil forløbe fra anoden til katoden, vil skabe et elektrisk felt med en meget begrænset feltudstrækning.

Cancer: Den sædvanlige tekniske ES/EFT-metode i behandling af cancer er næsten den samme som ved sårheling. Elektroderne indsættes på hver sin side af tumoren, hvor strømmen så løber imellem de to elektroder, og ligesom for sårbehandlingen skabes et elektrisk felt med en begrænset effekt.

Elektrode-metoden er imidlertid vanskelig at administrere og kræver lægelig ekspertise. Den er smertefuld for patienten, den giver risiko for infektion, og den er vanskelig at bruge i forebyggelse af sygdomme og i hjemmebehandling.

Derfor blev der efterlyst en teknisk metode i ES/EFT, som er smertefri og så nem at administrere, at den kan bruges i hjemmebehandling – læs videre og bliv glædeligt overrasket!

Celler og den virkning, ES/EFT udøver på disse
Vores organisme er baseret på elektriske virkninger, der også foregår på celleniveau, hvor alle celler har et elektrisk potentiale. Hvis et sundt menneske får et sår, vil det hele normalt fra sårets kant, idet der i kanten af såret opstår et ganske lille elektrisk negativt felt, der ved simpel +/- effekt vil bevirke, at reparationsceller, der typisk har et elektrisk positivt potentiale, vil blive tiltrukket til sårkanten og der danne ny hud. Man ser derfor, at et sår altid heles fra kanten, og såret bliver mindre og mindre.

Hos patienter med kroniske sår er den naturlige sårhelingsproces stoppet, så ES/EFT er en metode, der principielt efterligner den naturlige bioelektriske proces, idet det etablerede felt som nævnt ovenfor tiltrækker reparationscellerne, der så på sårets overflade danner ny hud.

Under ændringen fra normal celle til cancercelle sker der også en ændring i cancercellens opbygning, som gør, at den derefter adskiller sig i sin struktur fra normale celler.

Det er her, den gode nyhed om ES/EFT viser sig virksom i cancerbehandling, idet det elektriske felt, der styrker normale celler, forstyrrer cancercellen i dens ændrede struktur, og det fører til destruktion af cancercellen.

Den traditionelle behandling, hvor kemoterapi er i anvendelse, destruerer også cancerceller, men også alle andre celler og forårsager store komplicerede bivirkninger for patienterne. ES/EFT destruerer derimod KUN cancercellerne og forhindrer spredning samtidig med, at alle andre kropsfunktioner styrkes.

Ny forbedret metode i ES/EFT: Wireless Micro Current Stimulation (WMCS)
Der har været et ønske om en bedre teknisk og smertefri metode i anvendelsen af ES/EFT, og en sådan dansk opfundet og dansk produceret metode blev medicinsk godkendt i EU i maj måned 2011.

Hjemmebehandling med WMCS
WMCS løser alle de kendte tekniske vanskeligheder, vi hidtil har oplevet med ES/EFT-metoden. WMCS er nem at administrere, metoden er fuldstændig smertefri, den giver ingen risiko for infektion, den skaber et meget stort elektrisk felt, og endelig er den så nem i administration, at den kan tages i anvendelse i hjemmebehandling efter en kort indlæring.

Cancersår
WMCS er medicinsk godkendt til sårbehandling, og under godkendelsesproceduren forud for endelig godkendelse i 2011 blev det aftalt også at undersøge, om WMCS kunne helbrede cancersår. Årsagen til denne undersøgelse var baseret på de publicerede artikler om ES/EFT’s virkning som destruerende metode til at dræbe cancertumorer, idet det var og stadig er velkendt viden, at cancersår opstår som følge af en underliggende tumor.

Cancersår kan derfor ikke helbredes, uden at den underliggende tumor samtidig destrueres, da det er tumoren, der forårsager såret.

Et par eksempler på behandling
De fleste behandlinger er blevet udført på patienter med brystsår forårsaget af en underliggende tumor.

Som det fremgår af artiklen i Dagens Medicin, oktober 2010 (se eksempel 2), var professor Finn Gottrup fra Videncenter på Bispebjerg Hospital og forskningssygeplejerske Betina Lund-Nielsen fra Rigshospitalet glædeligt overrasket over den meget positive heling, som WMCS-teknologien viste på cancersår.

WMCS-metoden blev medicinsk godkendt i maj 2011, men da var professor Finn Gottrup (se artikel fra Dagens Medicin) ikke længere i ledelsen på Center for Sårheling på Bispebjerg Hospital, og den nye ledelse har meddelt, at man ikke på centret kunne finde tid/bruge tid til at informere patienterne om ny teknologi. Derfor har det ikke været muligt for os at komme videre i Danmark.

I den mellemliggende tid har rigtig mange danskere haft problemer med kroniske sår. Der er foretaget mange amputationer, og mange danskere er døde som følge af ”uhelbredelige” cancersår, hvilket måske kunne have været undgået, hvis sårcentret havde fulgt professor Gottrups ønske om rettidig omhu.

Brandsår: Straks efter den medicinske godkendelse blev mange hospitaler kontaktet i Europa og Asien, og i Danmark blev Rigshospitalet naturligvis kontaktet, men her var man ikke lydhør for metodens anvendelse, endsige at høre om den. Derimod kan vi glæde os over den gode modtagelse, WMCS-teknologien har fået på udenlandske hospitaler som for eksempel MedizinischeHochschule i Hannover i Tyskland.

På dette link kommer du til en video, der viser, hvor hurtigt WMCS-teknologi virker på brandsårsbehandling: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DBOVd-vETkY

I Danmark vil det sikkert vare lang tid, før den effektive og billige ES/EFT ved WMCS-metoden bliver taget i brug i det offentliges regi. De danskere, der måtte have et ønske om at gå ES/EFT-vejen, må derfor være indstillet på selv at tage affære uden for medicinalindustriens greb.

Celler
Celler forøger sig ved deling, men raske celler deler sig heldigvis ikke sådan bare lige. Der er normalt en god orden, som holder celledelingen i kontrol, så der kun sker deling, når det er nødvendigt, og kontrollen sørger også for, at delingen ophører, når det ikke længere er nødvendigt. Under uheldige forhold kan det gå galt i en celles kontrolsystem, så den ikke længere indordner sig under fællesskabet, men begynder en helt ukontrolleret celledeling, hvor den nye, dårlige egenskab overføres fra den delende celle til den nye, der igen deler sig, og jo flere de bliver, desto hurtigere foregår forøgelsen af syge celler.

En almindelig celle, der har mistet kontrolsystemet, er nu blevet til rigtig mange syge celler. De benævnes cancerceller, og har de formeret sig, så de danner en tumor i for eksempel brystet hos en kvinde, stilles diagnosen brystcancer.

Angiogenese
Angiogenese er ”vores livline” og fællesbetegnelsen for en naturlig proces til opretholdelsen af en sund organisme. Det er kroppens evne til at danne nye blodkar. Angiogenese, væksten af nye kapillære blodkar, er en vigtig naturlig proces i forebyggelse og helbredelse. En sund organisme styrer angiogenese ved at producere en præcis balance mellem flere typer vækstfremmere og væksthæmmere. Hvis denne balance forstyrres, er resultatet enten for meget eller for lidt angiogenese.
Unormal vækst af kapillære blodkar, enten for stor eller for lille, er nu anerkendt som en ”fællesnævner” for mange dødbringende og invaliderende betingelser, herunder cancer, hudsygdomme, diabetes, hjertekarsygdomme og mange flere, og listen af sygdomme, der har angiogenese som underliggende årsag, vokser sig større og større hvert år. En sund organisme er derfor betinget af effektiv angiogenese, og det har vist sig, at ES/EFT resulterer i ganske markant, positiv formning af angiogenese og styrkelse af vækstfremmere og væksthæmmere i blodkarrene.
Angiogenese er derfor en meget vigtig faktor for vores helbred, og alle kan styrke dette ved en enkelt styrkende ES/EFT behandling om ugen, og da WMCS-teknologien er så enestående effektiv og nem at administrere, kan en familie med et enkelt WMCS-udstyr selv forestå forebyggende behandling efter en grundig indlæring og derved give kroppen et tilskud, der under kontinuerlig behandling vil være et stort tilskud til ”vores livline”.

Artikel bragt i: Tidslerne 2016-1