Af Annette Harbech Olesen

Knus, kys og kram er sunde og fremmer kroppens dannelse af lykke- og kærlighedshormonet oxytocin. Det samme gør nære relationer, tillid og fortrolighed.

Oxytocin er særdeles gavnligt for kroppens indre biokemi og er netop kendt som kærlighedshormonet, fordi det er oxytocin, der dannes i stor stil, når vi er forelskede. Det er også oxytocin, der sætter gang i fødsels- og amningsreflekserne hos kvinder. Der er givetvis en dybere mening med, at vores små nyfødte børn omgives, ikke alene af forældrenes kærlighed, men også af påvirkninger fra masser af kærligheds­hormon. Oxytocin øger nemlig nærheden imellem mor og barn samt imellem mennesker generelt.

Oxytocin er gavnligt for os alle sammen, og det er meget mere end et kærligheds-, fødsels- og amningshormon. Det skaber ren og skær sundhed for vores mange milliarder celler, og de gode nyheder er, at vi kan stimulere dannelsen igennem hele livet.

For heldigvis kan du danne oxytocin, selvom du ikke lige er svimlende forelsket, dyrker sex, er ammende mor eller nyfødt baby. Oxytocindannelsen kan stimuleres, og du kan i denne artikel læse mere om, hvordan disse processer fungerer og holdes i gang.

Hvad påvirker vores indre miljø?
I mange år har vi troet, at nøglen til sundhed eller sygdom lå i vores DNA. Vi ved nu, at det i højere grad er miljøet i og omkring vores celler, der kan aktivere eller deaktivere vores genetiske dispositioner. Du kan således sagtens være arveligt disponeret for en eller flere sygdomme, men de behøver ikke at komme til udtryk. Det, der er afgørende, er det miljø, du skaber i din krop.

Miljøet i og omkring cellerne bestemmes primært af tre faktorer:

 • Dine tanker og følelser
 • Det, som du spiser og drikker
 • Det, at du får dig rørt

Eksempelvis udløser følelser som forelskelse, positivitet, taknemmelighed og lykke signalstofferne dopamin, oxytocin og væksthormonet somatotropin. Disse stoffer får dig til at føle dig stærkere, mere aktiv og i live. De er også befordrende for dit indre miljø, for de bader så at sige dine celler i et velgørende karbad og er med til at skabe optimale omgivelser, som gør cellerne robuste og sunde.

Modsat kan stress, frygt og negative tanker påvirke og forsure kroppens indre miljø, fremme inflammation i kroppens væv samt øge dannelsen af langtidsstress­hormonet kortisol. Det kan dræne dig for næringsstoffer, svække dine celler og i sidste ende forårsage sygdom.

Hvad er oxytocin?
Oxytocin er bedre kendt som kærligheds- eller lykkehormonet. Det dannes i hypothalamus i hjernen, og oxytocindannelsen stimuleres, udover ved forelskelse, fødsel og amning, også ved berøring og ved følelser som lykke, tillid og taknemmelighed. Hormonet frigives fra hypothalamus til blodbanerne og påvirker vores hormonsystem, nervesystem og immunforsvar positivt.

Ret beset er det alle vores milliarder celler, der har gavn af dette hormon, for udskillelse af oxytocin får kroppen til at slappe af, det sænker dannelsen af stresshormoner, sænker blodtrykket og styrker immunforsvaret og tarmsundheden.

Ønsker du at prøve effekten af oxytocin på din egen krop, så er berøring det mest effektive redskab. Berøring stimulerer til omgående frigørelse af oxytocin, og de gode nyheder er, at det ikke kun er den person, som modtager kærtegn, massage, knus, kys eller kram, der udskiller oxytocin. Også den person, der giver kærtegnene eller massagen, modtager impulser, der fremmer udskillelsen af oxytocin. Såvel modtager som giver mærker på denne måde kærlighedshormonets mange beroligende, lykkefremmende og gavnlige effekter.

Du kan også fremme kroppens udskillelse af oxytocin ved at meditere hver dag, ved at leve dit liv i positivitet og ved at have et fortroligt, tillidsfuldt og nært forhold til en række personer i dit liv. Nærvær, samvær, glæde, fortrolighed og taknemmelighed stimulerer nemlig også frigørelsen af oxytocin. Det er gode venner og relationer, der sætter os i stand til at leve et langt og lykkeligt liv. Ensomhed og konflikt er ikke befordrende for hverken helbred, lykkefølelse eller livslængde . Heller ikke for dannelsen af det sundhedsfremmende hormon oxytocin.

Sådan virker oxytocin
Når oxytocinproduktionen stimuleres, og hormonet udskilles i blodbanerne, så kan det have særdeles stor indflydelse på en lang række kropslige og følelsesmæssige processer. Oxytocin udskilt til blodbanerne kan blandt andet:

 • Sænke blodtrykket
 • Sænke pulsen
 • Sænke udskillelsen af langtidsstresshormonet kortisol
 • Øge kroppens evne til at optage næringsstoffer fra maden
 • Fremme fordøjelsen
 • Styrke immunforsvaret
 • Afbalancere kolesterolet i blodet
 • Dæmpe angst og mindske bekymring
 • Bevirke at du føler dig mere afslappet
 • Forbedre din indlæringsevne og din evne til at tænke kreativt
 • Give dig større overskud i hverdagene, også til at udvise omsorg, rummelighed og kærlighed overfor andre mennesker

Oxytocin er befordrende for parforholdet
Du kan stimulere din oxytocinudskillelse hele livet. Lever du i et parforhold, hvor I har gensidig tillid til hinanden, og hvor kærlige følelser og fortrolighed er grundstenen i forholdet, så kan der dannes masser af sundhedsfremmende oxytocin. Det kræver bevidsthed, åbenhed og energi at bevare et tillidsfuldt forhold, men det kan være nøglen til stadig dannelse af kærlighedshormonet – livet igennem.

En ny undersøgelse har netop vist, at mænd, der udsættes for oxytocin, tiltrækkes mere af deres egen partner end af andre kvinder . Hormonet øger simpelthen aktiviteten i mænds belønningssystem i hjernen, når deltagerne ser på billeder af deres partnere. Studiet tyder på, at de mænd, der havde lugtet til oxytocin, fandt større glæde og lykke ved at se på deres kærester end mænd, der ikke havde lugtet til oxytocin. Aktiviteten i hjernens belønningssystem var markant højere blandt oxytocinmændene. Forskerne har en formodning om, at kvinder vil reagere på fuldstændig samme måde som mændene i dette studie. Oxytocin er således befordrende for et godt parforhold.

Der er håb for os alle sammen uanset alder og ægteskabelig status
Heldigvis er det ikke kun nære forhold til vores ægtefæller, der kan vedligeholde dannelsen af oxytocin. Gode, nære og fortrolige venskaber gør det samme. Gode sociale relationer kan gøre os lykkelige, kan øge dannelsen af oxytocin og øge kropslig sundhed, balance og vitalitet. Gode, fortrolige og nære venskaber øger ganske enkelt vores livslængde .

Lever du alene, så kræver det en større bevidsthed og indsats at vedligeholde oxytocindannelsen livet igennem. Ved bevidst at pleje nære venskaber, ved at udvise kærlighed overfor dine medmennesker, ved at meditere og leve livet tillidsfuldt og i taknemmelighed, så styrker du kroppens udskillelse af oxytocin. Du kan supplere med massage, knus, kys og kram i det omfang, som det er muligt, og du vil dermed kunne vedligeholde alle de positive effekter, som kærlighedshormonet befordrer.

Kram dig sund
Oxytocin kan fremme følelsen af lykke og overskud, og det kan derfor betale sig at stimulere og aktivere dannelsen af det hver eneste dag hele livet . Der findes heldigvis en lang række effektive redskaber, som det er muligt at benytte sig af, men alene fortrolige samtaler imellem to mennesker, der holder af hinanden, kan frigive oxytocin. Det er blandt andet det, der gør, at du efter en dejlig samtale med en god ven eller partner, føler velvære, ro og varme.
Selvom mængden af oxytocin i blodet halveres efter fem til ti minutter, så virker den resterende del i lang tid i kroppen. Det er ren og skær sundhed, der udskilles. Oxytocin er hormonet, der gør dig glad og øger din følelse af at være i live. Det er således muligt via vores viden i dag og en bevidst indsats at hjælpe lykkefølelsen godt på vej og leve længere.

 1. Du kan stimulere dannelsen af oxytocin

  1.1 Ved at give og modtage kys, kram, berøring og kærtegn
  1.2 Ved forelskelse samt ved kærlighed og elskov
  1.3 Ved at give eller modtage massage
  1.4 Ved at udvise kærlig omsorg, nærvær og opmærksomhed overfor andre mennesker
  1.5 Ved at meditere og bevidst vælge at tænke positivt og udvise taknemmelighed
  1.6 Ved at dyrke yoga og være bevidst om at se glasset som halvt fyldt i stedet for halvt tomt.
  1.7 Ved at forkæle dig selv med gode øjeblikke som for eksempel en stille stund i sofaen med en god bog, en solstråle og et stykke smukt musik eller en travetur i den smukke natur.

 2. Berøring øger udskillelsen af oxytocin. Såvel modtager som giver vil opleve de mange positive effekter af kærlighedshormonet oxytocin
 3. Nærvær, samvær, glæde, fortrolighed og taknemmelighed stimulerer nemlig også frigørelsen af oxytocin.

(Gengivet med tilladelse fra Naturli – www.naturli.dk)