Vi kender nok alle til følelsen af at være ved siden af os selv. Følelsen af at være ude af balance, at det ikke kører som smurt i olie. QiGong er en af de fire hjørnesten i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) sammen med akupunktur, urtemedicin og TuiNa (en kinesisk massageform). QiGong kan oversættes til energigymnastik eller kunsten at kultivere vores Qi, vores livsenergi og vitalitet. Man siger at, hvis man altid følger Yin og Yang, så vil man aldrig blive syg.

Yin og Yang er betegnelsen for to modsatrettede, komplementære kræfter, som strømmer igennem alt i universet, stort som småt. Yang er den udadrettede, varme, aktive pol, hvor Yin er den indadrettede, kølige, hvilende pol. Ved at følge og balancere disse to energier kan man leve et liv i harmoni. Det betyder ikke, at der skal være lige meget af dem begge, eller at de er statiske, tværtimod så er det strømme af energi, som tiltager og aftager, som dag og nat, sommer og vinter.

En vigtig del af at være menneske er, at kunne gå på to ben, at balancere energierne indeni og udenfor en. Det er i høj grad også det, som QiGong handler om, at få livsenergien til at strømme balanceret og harmonisk i krop og sind, den indre krop og den ydre krop. Mennesket har en krop, nogle gener og nogle vil måske også sige en baggrund og skæbne, som vi kan arbejde på at få det optimale ud af. Vores udgangspunkt er ikke ens, nogle er født med lettere kår end andre, men det er ens for os alle, at vi kan arbejde med at optimere vores situation.

Mennesket suger næring fra himlen og jorden, vi er også syntesen af himlen, den store Yang energi, og jorden, den store Yin energi. Himlen giver vejledning, skaber overblik, sammenhæng og åndelig føde, jorden giver fundament og hjælper os med at få noget til at gro samt styrker vores krop og immunforsvar.

Med mine øjne går oplevelsen af mennesket som syntesen af himmel og jord igen i den kristne tro, hvor Jesus Kristus både er den menneskelige Jesus og den himmelske Kristus. På samme måde ses todelingen i det engelske ord for menneske, human being, hvor human er den jordiske del, og being er essensdelen, den himmelske del.

TCM bygger på, at der er en livsenergi, vitalitet, livskraft, som man i kinesisk tradition kalder Qi, som strømmer igennem nogle store kanaler eller floder i vores kroppe ‒ kaldet meridianer. Hvis der opstår stagnation i nogle af de kanaler, så vil Qi’en blive for kraftig nogle steder og komme i underskud andre steder, og derfor vil der opstå ubalancer, som lettere kan medføre sygdomme. Årsagen til stagnation i energistrømmen kan være mange. Det kan f.eks. være, fordi vejret påvirker os med for kraftig vind, fugt, hede, kulde eller tørhed, hvilket vi dog ikke så ofte bliver udsat for som tidligere pga. vores moderne boliger, andre udefrakommende påvirkninger som ulykker og slag, uhensigtsmæssig kost og livsførelse eller ubalancerede følelser.

I akupunktur sætter man nåle i punkter med ekstra stærk Qi påvirkning for at opløse stagnationer eller lede Qi’en bestemte steder hen, og på samme måde så påvirker man bestemte områder af kroppen med berøring i TuiNa, den kinesiske massageform, for at balancere Qi’en, og kinesiske urter bliver givet efter en individuel diagnose med det samme formål.

I QiGong er det udvalgte bevægelser, tankefokusering på bestemte områder og det dybe, naturlige åndedræt, som hjælper med at få Qi’en til at flyde bedre og mere harmonisk i mennesket.

I kroppens midterlinje løber der to store meridianer, på bagsiden fra halebenet, op langs rygsøjlen, over kraniet og til overlæben, den store Yang meridian ”Du Mai”, og på forsiden fra mellemkødet op til underlæben den store Yin meridian ”Ren Mai”. Disse to meridianer siges i vores fostertilstand at danne en sammenhængende cirkel, hvor Qi’en løber op langs rygsøjlen og ned på forsiden, en cirkel som kaldes den lille himmelske cirkel. I forstertilstand bliver vi både næret og kan skille os ad med vores affaldsstoffer gennem navlestrengen. Når vi bliver født, så klippes navlestrengen, og cirklen brydes, for nu skal vi selv optage næring gennem munden og skille os ad med affaldsstoffer gennem endetarmen.

I QiGong arbejder man på at genskabe den lille himmelske cirkel, både ved at man rent fysisk undervejs i øvelserne danner bro mellem de to store meridianer, ved at tungespidsen hviler bag fortænderne, som den også gør hos fostre, og ved at man kniber let sammen i bunden af hoften, så ens hoftestilling minder om fostres, men også rent energimæssigt ved at bevægelserne sigter på at løfte Qi’en balanceret op igennem kroppen og sænke den ned igen i de to store Yin og Yang meridianer.

Ved at få Qi’en til at flyde i den lille himmelske cirkel vil vi få kontakt til en mere ren essens end den næring, som vi får gennem føde, væske og åndedrættet. Vi skal naturligvis stadigvæk spise, drikke og trække vejret, men vi får en slags grundkapital, som vil forøge værdien af den næring, vi får når den lille himmelske cirkel er brudt.

I QiGong arbejder man også med at skabe kontakt med og fylde de tre store energicentre i kroppen. De kaldes i kinesisk tradition de tre Dan Tian’er og er placeret lidt under navlen, midt i brystkassen og mellem øjenbrynene. Dan Tian kan oversættes til eliksir eller perle mark, og igen er det altså billedet af muligheden for at kultivere vores Qi, så vi får optimalt udbytte af vores ”jord”.

Nederste Dan Tian, lidt under vores navle, er centeret for vitalitet. Det er det center, som blev aktiveret i foster tilstanden, når vi fik næring og skilte os af med affaldsstoffer via navlestrengen. Samtidigt siges det også, at vi ved vores undfangelse får lagt en slags grundlæggende Qi ind i et punkt i lænden, som relaterer til nederste Dan Tian. Det er altså centeret for den vitale energi, styrke og udholdenhed, seksualitet både i konkret betydning men også i overført betydning som evnen til at få noget til at gro på jorden, og vores immunforsvar.

Nederste Dan Tian er som rødderne på et træ, og når man dyrker QiGong kan kontakten til nederste Dan Tian bl.a. også vise sig som følelsen af at stå godt og sikkert på jorden med rødder ned gennem benene. Midterste Dan Tian, midt i brystkassen, er centeret for kærlighed, barmhjertighed og gavmildhed. Det er kontakten til alt levende, alt hvad vores arme kan favne.

Det er som stammen og grenene på et træ, og når man dyrker QiGong, kan det føles, som at hjertet forlænges ud igennem vores arme og hænder.

Øverste Dan Tian mellem vores øjenbryn, det 3. øje, er centeret for visdom, vejledning og intuition. Som en indre GPS der leder os på vej og hjælper os med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Det er som kronen på et træ, og når man dyrker QiGong, kan det opleves, som om at man har antenner op igennem kraniet og håret, på samme måde som at man i bibelen talte om Samsons styrke gennem sit lange hår, altså sin kontakt med Gud.

Undervejs i QiGong øvelserne vil der være fokus på at fylde de tre energireservoirer op men også på at balancere mellem de tre centre gennem den lille himmelske cirkel.

Men det er ikke kun de to store Yin og Yang meridianer, som man arbejder med i QiGong. De 14 meridianer, som har relation til vores organer, bliver også gennemstrømmet af Qi for at optimere vores sundhed.

Overstående kan måske give indtryk af, at QiGong er kompliceret, men det er lige som med en lyskontakt; måske er det kompliceret teknik, som gør, at der bliver lys, når man trykker på den, men som lægmand behøver man kun at vide, hvordan kontakten betjenes. På samme måde er QiGong nogle meget simple øvelser, som alle kan lære at udføre. Ja, det kan nærmest være et problem, at de opleves så simple, at det kan være svært for en vesterlænding at tro, at de har nogen virkning, for vi er vant til, at der skal sved på panden og ømhed i muskler og led, før det nytter noget. Men øvelserne har virkning, hvis man er tålmodig.

Der findes tusindvis af forskellige stilarter, som oftest er 5-10 små øvelser, der skal laves i forlængelse af hinanden og tager 15-30 minutter at udføre.

De fleste stilarter, som er kendte i Vesten, er medicinsk QiGong, som er med til at forebygge sygdomme og forbedre vores helbred. De kan lindre sygdomme og forbedre prognosen for at andre tiltag hjælper, ganske simpelt ved at de får skabt en grundlæggende balance igen. Når vi er ude af os selv har det ikke en god indvirkning på vores helbred, og samtidigt har vi heller ikke tendens til at træffe kloge beslutninger. Det er som om, vi lettere kan få nøglen i nøglehullet og åbnet de aflåste steder, når vi er centreret og forankret i os selv. Det er det, som QiGong i allerhøjeste grad kan hjælpe til. Vi får genskabt kontakten til vores iboende natur.

Der er ikke lavet nok videnskabelige studier af QiGongs virkning ved kræft forløb til at kunne lave nogen konklusioner, men der er dog lavet studier, som tyder på, at det kan have positive effekter på livskvaliteten, træthed og immunforsvaret hos kræftklienter (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5597070/). Hos kræftens bekæmpelse taler man også om, at QiGong muligvis kan være med til at dæmpe bivirkninger ved kemoterapi, såsom kvalme, træthed og stress. (https://www.cancer.dk/hjaelpviden/det-kan-du-selv-goere/mentale-redskaber/ qigong/)

Det kan være oplagt at bruge QiGong i forbindelse med et kræftforløb, da det giver motion, der både styrker kroppen og er afslappende, samtidigt med at det skaber øget fleksibilitet i muskler og led. QiGong arbejder også med at skabe indre ro vha. fokusering på åndedræt og koncentration. Det bliver mere og mere anerkendt, at stress er en af de faktorer, som kan have stor negativ indvirkning på vores helbred. QiGong stimulerer det parasympatiske nervesystem, som bl.a. er med til at sænke vore blodtryk, styrke vores immunforsvar og forbedre vores fordøjelse.

QiGong kan både have fordele for dem, som vælger et konventionelt behandlingsforløb, hvor en del oplever, at det kan være med til at dæmpe bivirkningerne ved behandlingerne, og det kan også være oplagt til dem, som vælger en mere komplementær behandlingsform, hvor det ud over de fysiske fordele ved gode og harmoniske bevægelser også er ønskeligt at arbejde med de mere energimæssige og meditative sider ved helbredelse. QiGong passer meget fint sammen med andre tiltag som kost, kosttilskud, urter, psykologiske tiltag mm., da det er med til at forøge kropsbevidstheden og skærpe ens oplevelse af hvilke tiltag, som er bedst for en i forløbet.

For mig er QiGong en god ven, som jeg har med mig igennem livet, og som hjælper mig, når jeg har brug for en støttende hånd. Det er skønne øvelser, som bare føles dejlige at lave, og som hjælper mig til at genskabe eller forstærke min kontakt med min ydre og indre krop samt åbner op til en oplevelse af større samhørighed med mine omgivelser og universet. De er med til at skabe en tilbagevenden til min oprindelige vitalitet, som jeg også kan tage med mig ind i hverdagens gøremål, og dermed kan de berige mit liv på mange planer.

Af Lars Henrik Rasmussen, www.kropsaand.dk/qigong
Bragt i Tidslerne 02-2019