Af Anette Harbech Olesen, forfatter og aktuel med bøgerne MAD – kunsten at spise godt og leve sundt, Kolesterolkogebogen og Den glutenfri kogebog.
Blogger om mad og sundhed på www.madforlivet.com

Vitaminer og mineraler fylder ikke så meget, men mikronæringsstoffernes betydning for vores indre sundhed og balance er alligevel betragtelig.

Vita betyder liv, og hvis ikke det var for tilstedeværelsen af vitaminer og mineraler, kunne vores kroppe ikke fungere optimalt. De indgår nemlig i dannelsen af hormoner, neurotransmittere, enzymer og mange andre vigtige budbringere i organismen. Enzymer kaldes eksempelvis for livets tændrør, for det er ofte enzymer, der foranlediger aktivitet i kroppens væv. Der skal også enzymer til, for at vi kan fordøje vores mad, så næringsstofferne kan optages og anvendes af kroppens celler og meget, meget mere.
Set i lyset heraf, kan det betale sig at sikre sig selv og sine kære tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler hver dag. De bedste former for vitaminer og mineraler får du fra maden. Gode og næringsrige råvarer indeholder nemlig mikronæringsstoffer, der er organiske og naturlige og derfor letoptagelige og anvendelige for kroppens celler.

En af udfordringerne i dag er, at mange af de fødevarer, som fremstilles og sælges, enten er stærkt forarbejdede, dyrket i rockwool eller sprøjtet med skadelige kemiske stoffer. For hver forarbejdningsproces, som en fødevare gennemgår, går en del af vitamin- og mineralindholdet tabt. Konventionelle grønsager eller krydderurter, der er dyrket i rockwool eller kunstig jord, indeholder selvsagt ikke samme grad af mikronæringsstoffer, som afgrøder dyrket i rigtig jord.
Derfor kan det i dag ofte være problematisk at få tilstrækkeligt med mikronæringsstoffer igennem maden. Mangel på mikronæringsstoffer er således udbredt, også blandt os danskere, og tilskrives primært indtag af næringsdrænede fødevarer. Mangel på mikronæringsstoffer forbindes, jævnfør ny engelsk forskning, med øget sygelighed.

Et nyt studie under ledelse af den særdeles kompetente engelske professor og forsker, Margaret P. Rayman, har vist, at op til 66,7 procent af de patienter, der deltog i hendes nylige undersøgelse, led af mangel på et eller flere mikronæringsstoffer. Studiet blev offentliggjort i marts måned i år i Nutrients (1). Formålet med den netop offentliggjorte undersøgelse var at bestemme den ernæringsmæssige status samt vitamin- og mineralniveauerne blandt en gruppe indlagte patienter. Forskerne ønskede derudfra at afgøre, om disse faktorer kunne have betydning for patienternes sygdomsforløb. Det viste sig, at en særdeles stor del af patienterne manglede zink, selen, vitamin B1, B6 og B12, og der blev via studiet påvist nye sammenhænge imellem udvikling af sygdomme og mangel på specifikke mikronæringsstoffer.

Margaret P. Rayman fra University of Surrey og andre forskere er særligt bekymrede over det lave indhold af sporstoffet selen, som ses i en typisk europæisk kost. Lave selenniveauer svækker immunforsvaret og gør os mere sårbare overfor sygdomme, i særdeleshed kræft. Det viste sig, at de mennesker med lave selenniveauer, som indtog selen som kosttilskud, efterfølgende udviste hurtig bedring i deres tilstand, hvilket de mennesker med lave niveauer ikke gjorde. Professor Margaret P. Rayman vurderer, at den gennemsnitlige englænder kun indtager cirka halvdelen af den mængde selen, som var normalt for cirka 50 år siden.

Andre undersøgelser har kortlagt, at godt halvdelen af den danske befolkning, såvel børn som ældre, mangler D3-vitamin i vintermånederne (2), ligesom mange ældre danskere også mangler magnesium og selen.(3), og at mange mennesker generelt ikke indtager de for dem nødvendige mængder mikronæringsstoffer igennem maden.

Vi behøver vitaminer og mineraler for at kunne opretholde et normalt immunforsvar, bevare vores kognitive formåen og for at mange andre kropslige funktioner skal kunne fungere optimalt. Herunder kan du se, hvad du kan gøre for at sikre dig og dine tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler i daglig­dagen.

Sådan får du vitaminer og mineraler

  • Vælg økologiske råvarer. De indeholder flere mikronæringsstoffer og mindre kemi end konventionelle råvarer.
  • Vælg så uforarbejdede råvarer som muligt. Derved sikrer du dig et højere indhold af mikronæringsstoffer.
  • Suppler eventuelt din daglige mad med et tilskud af højkvalitets vitaminer og mineraler i form af food state vitaminer eller organiske eller organisk bundne mineraler. Denne form for vitaminer og mineraler sælges i Danmark under navne som Naniog Terra Nova, eller de kan købes på nettet på www.cytoplan.uk.

Kilder:
(1) Nutrients. 2016 Mar; 8(3): 124.
(2) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26563915.
(3) Tangney C, Tang Y, Evans D, Morris M, 2009; ”Biochemical indicators of vitamin B12 and folate insufficiency and cognitive decline”; Neurology, 72(4), 361-7.


Forklaring til mineraler og vitaminer
Der er mindst 46 næringsstoffer, som har livsvigtig betydning for dig, din krop og dit helbred. Næringsstoffer kaldes for essentielle. Det er de stoffer, som kroppen ikke selv kan danne, og som den ikke kan undvære. Mangel på et eller flere af disse stoffer giver symptomer og fører før eller siden til sygdom. Disse næringsstoffer er vigtige for kroppens helbred og energi, og man skal til enhver tid sørge for, at der er nok af dem. Fordi alle de essentielle stoffer forbruges eller udskilles, er vi nødt til løbende at tilføre dem.
De essentielle stoffer er: 19 forskellige mineraler, 13 forskellige vitaminer, 9 forskellige aminosyrer (som opbygges til proteinkæder), forskellige fedtstoffer samt ilt og vand. Der er således flere end 46 essentielle næringsstoffer, som du løbende må tilføre kroppen gennem kost eller kosttilskud.

Essentielle mineraler opdeles i makromineraler og mikromineraler. Essentielle vitaminer opdeles i fedtopløselige og vandopløselige.

De essentielle mineraler og vitaminer er følgende:
Makromineraler: calcium, fosfor, svovl, kalium, natrium, klorid, magnesium.
Mikromineraler: jern, fluor, zink, kobber, mangan, selen, jod.
Essentielle sporelementer (sporelementer er defineret som mineraler, hvor der ikke er fastsat en anbefalet daglig tilførsel): krom, molybdæn, kobolt, kisel, nikkel.
Fedtopløselige vitaminer: vitamin A, vitamin D, vitamin E og vitamin K.

Vandopløselige vitaminer: thiamin, riboflavin, niacin, B6-vitamin, pantotensyre, biotin, folacin, B12-vitamin og C-vitamin.
Essentielle aminosyrer: valin, leucin, isoleucin, methionin, phenylalanin, tryptophan, threonin, lysin. Andre vigtige aminosyrer (men ikke essentielle) er alanin, prolin, glycin, serin, cystein, tyrosin, asparagin, glutamin, asparaginsyre, glutaminsyre, arginin og histidin.

Forskellige fedtstoffers betydning for udvikling af sundhed og sygdom er stadig kontroversiel, og ligesom med mineral-sporelementer er der ikke fastsat en anbefalet daglig tilførsel. Fedtstoffer omfatter triglycerider, eicosanoider, fosfolipider, steroler og sterolestere. Tryglycerider er den vigtigste gruppe, især ud fra en kvantitativ betragtning.
Triglycerider omfatter følgende: Mættede fedtsyrer: Propionsyre, smørsyre, capronsyre, caprylsyre, laurinsyre, myristinsyre, palmitinsyre, stearinsyre, arachidinsyre og behensyre. Monoumættede fedtsyrer: palmitinsyre, oliesyre, elaidinsyre og erucasyre. Polyumættede fedtsyrer: linolsyre, arachidonsyre, eicosapentaensyre og docosaheexaensyre.

Reference:
”Human Ernæring”
af Gustav Nedergaard.

Af Lars Bo Sørensen,
newstart3@hotmail.com