Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Meta-analyser af randomiserede, kontrollerede studier har vist, at tilskud af 10-50 mcg D-vitamin reducerer kræftdødeligheden med 13%. Forfatterne til et nyere studie antager, at man ved at berige fødevarer med D-vitamin kan forøge niveauet af D-vitamin i blodet på samme måde som ved direkte tilskud og måske være i stand til at opnå samme reduktion af dødeligheden af en række kræftformer, herunder brystkræft, tyktarmskræft, prostatakræft og bugspytkirtelkræft.

Mangel på D-vitamin er stor i de europæiske lande, især hos ældre og ikke-vestlige immigranter, fortæller forfatterne. Det ses mest tydeligt i vintermånederne, fordi huden får meget mindre af solens stråler i denne periode af året. I modsætning til, hvad man skulle forvente, er mangel på D-vitamin imidlertid også stor i befolkningen i Sydeuropa på trods af meget mere sol i disse områder.

Undersøgelsens metode

Forskerne gennemgik videnskabelig litteratur og anden tilgængelig information og kontaktede sundhedsmyndigheder i 34 europæiske lande om deres aktuelle berigelsespolitik med hensyn til D-vitamin. De samlede statistik fra Eurostat over de enkelte landes kræftdødelighed, information om forventet levetid og landenes berigelsespolitik. Disse data blev holdt op imod data fra studier om forøgelse af blodets indhold af D-vitamin som følge af tilskud sammenholdt med kræftdødelighed. Herefter estimerede forskerne antallet af allerede forebyggede kræftdødsfald og det potetielle antal af yderligere dødsfald og tab af leveår, som kan forebygges.

Konklusion
Resultatet af undersøgelsen førte til, at den nuværende berigelse af D-vitamin til fødevarer blev estimeret til at forebygge omkring 11.000 kræftdødsfald i EU og 27.000 årligt, hvis man ser på alle europæiske lande.

Forskerne antager ud fra undersøgelsen, at berigelse af D-vitamin til fødevarerne i alle EU-lande lande på samme niveau som Finland ville kunne forebygge yderligere 113.000. Dette svarer til forebyggelse af næsten 1 mio. dødsfald som følge af kræft (ca. 10% af alle kræftdødsfald i EU-landene). I Finland beriger man obligatorisk 4 eller flere almindelige fødevarer med D-vitamin.

For Danmarks vedkommende estimerer undersøgelsen, at der forebygges 309 kræftdødsfald årligt og der er et potentiale på forebyggelse af yderligere 1390 dødsfald, ved berigelse af D-vitamin.

Hvad er berigede fødevarer
Berigede fødevarer er produkter, der er tilsat vitaminer, mineraler eller andre næringsstoffer. Det kan fx være salt tilsat jod, læskedrikke tilsat vitaminer og energidrikke tilsat koffein.

I Danmark er berigede fødevarer både reguleret af EU-regler (fx hvilke vitaminer og mineraler der må tilsættes) og af danske regler, når der ikke er fastsat EU-regler (fx hvor meget der højst må tilsættes af de enkelte vitaminer og mineraler eller af andre næringsstoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning). I flere af EU’s medlemsstater er berigelse tilladt uden forudgående godkendelse, men i Danmark skal virksomhederne følge en særlig proces inden markedsføring.

Der er givet generel tilladelse til, at en lang række vitaminer og mineraler kan tilsættes bestemte fødevarekategorier, hvis indholdet overholder bestemte maksimumsgrænser. Det er også muligt at få accept til højere mængder end de generelt tilladte, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at tilsætningen er sikker.

Kilder
Tobias Niedermaier, Thomas Gredner, Sabine Kuznia et al.: Vitamin D food fortifcation in European countries: the underused potential to prevent cancer deaths. European Journal of Epidemiology (2022) 37:309–320.