Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Faktisk viser et nyt lodtrækningsforsøg, at et tre-ugers strålebehandlingsforløb er lige så sikkert og effektivt som et forløb på seks uger, når det gælder patienter med højrisiko brystkræft i tidlige stadier (stadie 0, I eller II).

Studiet, som blev præsenteret på det årlige møde i American Society for Radiation Oncology (ASTRO), konkluderer at færre, men højere strålingsdoser efter brystbevarende operation med et strålingsboost til operationsstedet giver samme resultat som et længere behandlingsforløb.

Undersøgelsens deltagere
Undersøgelsen omfattede 2.262 patienter med tidligt stadium af brystkræft, som havde en forhøjet risiko for lokalt tilbagefald efter brystbevarende operation. Den gennemsnitlige patientalder var 55 år, og patienterne blev behandlet 276 forskellige steder i USA, Canada, Schweiz, Israel, Hong Kong, Japan, Korea og Singapore.

Undersøgelsens metode
Patienterne blev ved lodtrækning inddelt i to grupper. Den første gruppe (1.124 patienter) modtog konventionel helbryststråling leveret over fire til fem uger, efterfulgt af et boost til operationsstedet leveret over seks til syv dage. Patienterne i den anden gruppe (1.138 patienter) modtog helbryststråling leveret over tre uger, hvor boostet til operationsstedet blev leveret samtidigt over disse tre uger.

Resultatet var: ingen forskel i tilbagefald og bivirkninger
Der var heller ingen signifikante forskelle i kosmetisk udseende eller bivirkninger mellem grupperne.

Kilde:
Onkologisk Tidsskrift 21. november 2022.
Link til studiet fås her: https://xn--nrdiagnosenerbrystkrft-o5b7b.dk/wp-admin/post.php?post=199&action=edit