Af Sandy Calderon, anæstesisygeplejerske, calderonsandy@hotmail.com
Tlf.: 2812 8712

Indledning
Kræftpatienter får forskellige behandlinger af deres sygdomme rundt i landets regioner. Mens lægerne i en region fortrækker en type behandling, foretrækker deres kolleger en anden i andre regioner. Ydermere er der store forskelle på, hvor hurtige regionerne er til at få deres kræftpatienter i behandling.

Dette kan være en af årsagerne til, at flere og flere danskere søger ud over lande grænserne for at modtage kræft behandling. Der har i de seneste år været stor fokus på den kræft behandling der tilbydes i Danmark kontra den der tilbydes i udlandet. Mange patienter spørger direkte deres behandlende læge om muligheder for at komme til udlandet og modtage behandling. Behandlingstilbuddene er mange og de fleste hverken tilbydes eller understøttes af det danske behandlingssystem. Derfor søger mange danske kræft patienter andre behandlings muligheder i udlandet, dette gælder specielt patienter, der enten ikke kan tilbydes behandling i Danmark eller er opgivet.

Der er stor fokus på den terapiform der kaldes for Regional kemoterapi, som mange danske kræft patienter har valgt, at lade sig behandle med på Universitets klinikken i Frankfurt am Main. På cancerforum.dk findes der en lukket gruppe ” Frankfurter gruppen”. Det er alle patienter der har været i kontakt med Universitets klinikken i Frankfurt am Main.

Denne artikel har til formål, at beskrive regional kemoterapi i forhold til den systemiske kemoterapi der tilbydes i Danmark.

Systemisk kemoterapi
I Danmark tilbydes der stort set kun systemisk kemoterapi. Den foregår ved, at der anlægges et drop i hånden, hvor igennem kemoterapien gives (intravenøst) eller den kan gives i pille form (Oralt).

Behandling med kemoterapi påvirker ud over kræftcellerne også kroppens normale celler, det er denne påvirkning, der giver bivirkninger. De fleste normale celler deler sig ikke ret ofte og er mere robuste end kræftcellerne, så langt de fleste normale celler når at komme sig igen mellem kemobehandlingerne. Men de normale celler der deler sig ofte er mere udsatte.

Normale celler i slimhinder, hår, hud og knoglemarv fornyer sig oftere end andre celler i kroppen. Derfor bliver disse områder af kroppen især påvirket af kemoterapien. Men de fleste bivirkninger er midlertidige og forsvinder til dels gradvist, når behandlingen er slut. Denne form for kemoterapi opfattes af mange patienter som ”en sej” omgang, da intensiteten af bivirkninger ofte forstærkes som kroppen svækkes og det er ofte nødvendig med blod transfusioner da det bliver sværere og sværere for knoglemarven at producere røde blodlegemer.

Ved denne behandlingsform kan man få kemoterapien som tabletter eller som drop direkte i kroppens vener(blodkar). På denne måde får hele kroppen derfor den samme koncentration af medicinen.

Regional kemoterapi
Med regional kemoterapi forstås infusion af kemoterapeutika i et blodkar, der forsyner et enkelt organ, oftest f. eks. leveren. Formålet er, at man i organet vil kunne opnå en højere koncentration af det kemoterapeutiske stof, end patienten ville kunne tolerere, hvis stoffet blev givet i hele kroppen (systemisk). Et klassisk eksempel inden for kræftbehandling er indgift Kemoterapi Af Sandy Calderon Regional Kemoterapi 8 Tidslerne 2014/2 · juli af kemoterapeutika i leverarterien. Dette kaldes for Transarteriel Chemoperfusion (TACP).

Det er også muligt, at lokalbehandle enkelte metastaser med kemoterapeutika i kombination med tilstopning (embolisering) af arterien (blodåren), der forsyner en enkelt metastase. Fremgangsmåden her er den samme som ved regional kemoterapi.

Regional kemoterapi er en mere skånsom og mere effektiv måde at behandle bløddels tumorer på, det vil sige tumorer i organer, så som lever eller nyre. Fordelen ved regional kemoterapi er, at det er muligt at koncentrere effekten af den medicinske kræftbehandling på det område, som man ved, er ramt af kræft. Resultatet af denne behandling er, at man så kan få en højere dosis kemoterapi direkte til kræftcellerne samtidig med, at de normale celler i resten af kroppen skånes og derved reduceres bivirkningerne betragteligt.

Kemoterapi kan koncentreres i et bestemt område af kroppen ved enten at skylle et hulorgan med cytostatika, f.eks. bughulen, eller ved at cytostatika gives direkte i de blodkar, der fører ind i de kræftramte organer og samtidig i en periode at klemme blodkarrene, der løber fra det syge område.

Regional kemoterapi bruges i behandling af kræft udviklet fra bindevæv (sarkomer) og modermærkekræft (malignt melanom), der kan have deres placering på arme og ben, med gode resultater. Regional kemoterapi er derfor en behandlings form der har vist sin brugbarhed i behandlingen af kræft typer der ikke er relateret til et organ. Man har også kombineret behandlingen med samtidig opvarmning (hyperterm Tidslerne 2014/2 · juli 9 Sandy Calderon Anæstesisygeplejerske. calderonsandy@hotmail.com Tlf.: 28 12 87 12 perfusion), hvilket øger virkningen af kemoterapien. Selve behandlingen er ambulant og tager ca. 40 minutter. Det foregår via lysken, hvor et kateter føres ind via de store blodkar. Via røntgen og brug af kontrast væske findes de relevante blodkar der føre til tumoren. Igennem det lille kateter sprøjtes kemoterapien direkte ind i tumoren. Patienten er vågen under behandlingen og kan dermed følge med.

For de fleste patienter er der ikke de velkendte bivirkninger som kvalme, opkast og hårtab og må derfor menes at være en mere skånsom behandlings måde. Behandlingen gentages 1 gang om måneden.

Regional Kemoterapi er en anerkendt behandlings form i udlandet, med gode resultater og prognoser for patienterne. Men som alle medicinske behandlings former er den desværre ikke velegnet til alle former for kræft, hvorfor den ikke kan anvendes til alle. Der er dog aldrig noget forgjort i at søge en second opinion.

For mere information, råd eller vejledning om Regional Kemoterapi på Universitets klinikken i Frankfurt am Main, er alle velkomme til at kontakte mig.