Af Speciallæge Phd. Edith Raffn,
raffn@dadlnet.dk

Professor Dr. Med. Thomas J. Vogl
Frankfurt Universitets Klinik for Interventionel Terapi

I april 2009 besøgte jeg sammen med læge Bo Andreassen Rix, som på daværende tidspunkt ligesom jeg var ansat i Kræftens Bekæmpelse, Professor Thomas Vogl i hans klinik på Frankfurt Universitetshospital.
Professor Vogl havde på det tidspunkt skrevet 410 videnskabelige artikler, som var optaget i den internationalt anerkendte medicinske database www.pubmed.gov

Under besøget blev vi orienteret generelt om behandlingerne i klinikken og fik lejlighed til at følge behandlingen af flere patienter. Mens vi sad i venteværelset, blev de danske patienter spurgt, om de havde noget imod, at der var 2 læger fra Kræftens Bekæmpelse til stede under deres behandling.

I dag behandles patienterne på Frankfurt Universitetshospital i professor Vogls afdeling for kræft hovedsagelig ved hjælp af 3 forskellige interventionelle metoder. De to første er blevet anvendt i mange år og de er tidligere blevet beskrevet i Tidslernes blad 2014-2 og er stadig de hyppigste behandlinger.

  1. Regional kemoterapi med kemo embolisation.
    Her indføres et tyndt kateter i a. femoralis (den store blodåre i venstre lyske). Ved kemoembolisation laver man en tilstopning af blodåren inden man kommer den regionale medicin ind.
    Ofte får patienten en recept på generel behandling med hjem, Celoda, som nogle danske hospitaler tilbyder patienterne, mens andre ikke gør det.
  2. Litt behandling, som er branding af metastaser

Professor Vogl er fantastisk dygtig til at indføre et kateter i forbindelse med at fjerne metastaser i leveren eller nå ud til andre organer. Den danske Sundhedsstyrelse betalte enkelte gange for behandling i Frankfurt, hvis der var en patient, der havde flere blodårer (arterier) til leveren og man derfor ikke kunne lægge et kateter på Herlev hospital, hvor man begyndte at efterligne professor Vogls metoder. Men der er tilsyneladende ikke skrevet noget om forsøgene.

Den 3. behandling, MWA, microwave ablation, mikrobølge fjernelse, har mellem 0 og op til 34% i komplikationer og lægger sig op ad de rater, der er for behandling med radiofrequency ablation RAF behandlingen. MWA behandlingen i Frankfurt anvendes først og fremmest til behandling af prostata hyperplasi på folk, som ikke tåler operation og unge seksuelt aktive mænd, men ikke til prostata karcinormer, som andre steder i Tyskland. Vogl behandler lungetumorer med MWA. Det konkluderes at MWA er en sikker behandling for medicinsk inoperable lungetumorer.

Man benytter også behandling med RFA, radiofrequency ablation (fjernelse). Denne metode anvendes også i Danmark til at fjerne metastaser i leveren, når de er få og små (højst 2 cm).

SIRT (Selective Internal Radio Therapi) foregår ved, at et radioaktivt stof bliver sprøjtet ind i leverblodåren via et kateter. Metoden bruges også i Danmark, men kun til primær leverkræft, mens man f.eks. i Sverige også behandler levermetastaser.

Læs tidligere artikel om SIRT behandling i blad 2015-1

Professor Vogl har forklaret, at han for en del år siden fik bevilget mange penge fra delstaten til placeboforsøg, men ingen af hans patienter ville være med i et lodtrækningsforsøg, hvor de kunne risikere at få placebo. Kun et sådant forsøg ville blive anerkendt af de danske onkologer.

Danske hospitaler vil stadig ikke henvise patienter til professor Vogls klinik, selvom den ligger på et anerkendt Universitets hospital og professor Thomas Vogl i dag har skrevet eller er medforfatter til 707 artikler ifølge www.pubmed.gov.