Af Thomas Skovgaard, thosko@gmail.com

KUREN I WIEN

Nyrekræft-metastaser i lunger og højre binyre

I foråret 2015 døjede jeg med en nyresten. Det viste sig i stedet at være en 75 mm stor tumor i min venstre nyre. Nyren inklusive binyre blev fjernet mindre end en måned senere af absolut kompetent personale på Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby.
Efteråret 2015 blev jeg kontrolscannet ‘all clear’, men i januar 2016 glemte man at indkalde mig, så jeg fik først en tid i februar. Denne viste metastaserne.
Fra marts til november 2016 var jeg i et forsøg via Skejby medicineret med proteinkinasehæmmeren Sunitinib (~Votrient), men kun i de første måneder var der konstruktiv respons, og bivirkningerne tog til, selv om virkningen tog af …
Jeg blev smidt ud af forsøget, da der registreredes spredning til min højre (og nu eneste) binyre.
Ikke længe efter at jeg fik konstateret metastaser, fik jeg kontakt med en person, der havde fået behandling i Tyskland, og som var medlem af en alternativ kræftforening: Tidslerne.
Jeg meldte mig ind, og i velkomstpakken lå Tidselguiden, hvor jeg med interesse læste en artikel, der opsummerede, hvad man ved om THC-olie i forhold til kræftbehandling, og sidenhen artiklen om alternativ og komplementær behandling. I denne beskrives the Moss Reports, så sådan en skulle jeg da have.
På side 453 i the Moss Report on Kidney Cancer er der tekstboksen ’Where would you go?’; en prioriteret liste over tre klinikker med Dr. med. Ralf Kleef øverst og en fin opsummering af, hvordan han kombinerer det bedste fra velkendte komplementære terapier såsom højdosis C-vitaminindsprøjtninger og hypertermi med de nyeste immunterapier.

Således har jeg været medicineret af Dr. Kleef konstant siden starten af december 2016, og i hans klinik beliggende i en fantastisk bygning umiddelbart vest for Schönbrunn Slotspark med zoo har jeg modtaget behandlinger to uger i december 2016, og i tre uger i januar i år, og jeg drog hertil igen mandag den 24. april 2017 for at begynde en ligesådan fem ugers behandlingsrække. Jeg er i dag 43 år gammel.

Samtaler som ‘Hvordan går det?’ – ‘Rigtigt godt; jeg havde høj feber igen i nat’ – ‘Tillykke!!’ er helt almindelige i venteværelset, og feberen fremskyndes dels af varme i form af hyperthermi, der veksler mellem hele kroppen, specifikt på lunger og specifikt på højre binyre (i mit tilfælde), og dels af bioimmunmedicin i lav dosis. Jeg har fået store, jævnlige doser C-vitamin, udover infusioner af Taurolidin, Ipilimumab og Nivolumab (de seneste to blev godkendt i Danmark i sidste kvartal af 2016; endnu ikke kliniske forsøg med kombinationen), og ikke mindst Interleukin-2. Hertil traditionel kinesisk massage, ketogenisk diæt og daglig fysisk motion samt ikke mindst mentalt arbejde for at bevare det gode humør.

Næste behandlingsrunde iværksættes, fordi der er konstateret rigtig god respons:
En metastase er forsvundet, 1 er opløst til en sky, en er mere end halveret, og en sidste er holdt i skak = uændret i størrelse, alt sammen som resultat af den første runde behandlinger.

Det er langt fra hjemmet og min familie at få behandlingerne i Wien. Det er relativt bekostelige behandlinger; ca. 40.000€ for 5 uger, når man som jeg vejer knap 100 kg, da hovedparten af udgifterne er til bio-immun-medicin, der doseres i forhold til vægt. Men mine alternativer i Danmark var ‘3-4 år’ eller ‘vi forventer 20 procent statistisk sandsynlighed for bedring med eksperimentel behandling’.
Samtidig har Dr. Kleef og hans team en dejlig evne til at fremstille kampen som et samarbejde, hvor mine såvel som hans teams opgaver er veldefinerede.
Det er meget befordrende.

Center for Integrative Oncology
Auhofstraße 1A, 1130 Wien, Østrig

Hypertermi i korte træk

Kan kropsvarme over 39,5 °C helbrede kræft? Forskning har den hypotese, at overophedning af tumorceller skaber iltmangel. Derved bliver opvarmede tumorceller forsuret (lavt pH), hvilket fører til mangel på næringsstoffer i tumoren. Dette forstyrrer metabolisme af kræftcellerne, som fører til celledød (apoptose).
Influenzafeber er mellem 38 og 40 °C. En kortvarig feber er kroppens egen metode til at helbrede sygdom. Sådan en feber er produceret af kroppen selv. Men ”kropsfeber” kan også komme udefra. Hypertermi er en metode til at skabe kunstig feber i kroppen. Der er to former for hypertermi: lokal, dyb hypertermi og helkropshypertermi. Forskellen på de to behandlinger er ikke kun temperatur, men også hvor meget kropsvæv som opvarmes. Lokal, dyb hypertermi skaber en feberlignende varme i et lokalt område på kroppen: Det område hvor kræfttumoren sidder. Til behandlingen benyttes særligt teknisk udstyr. Den ønskede temperatur er mellem 42 og 44 °C. En helkrops-hypertermi har en lavere temperatur på 39,5 til 40,5 °C. Her ligger man ofte på en briks, der bliver opvarmet af elektricitet. En behandling kan kombineres med højdosis C-vitamin infusion og insulinbehandling. En hypertermibehandling varer ofte 1-1 ½ time. En hypertermibehandling kombineres også ofte med konventionel stråle- eller kemobehandling.
Hypertermi skader ikke raske celler. Bivirkninger ved hypertermi? Milde bivirkninger er tørst og træthed og måske en naturlig feber. Mere alvorlige bivirkninger er lokale forbrændingsskader, men det er sjældent, at det sker. Teknisk udstyr er TÜV-godkendt (det tyske certificeringsorgan).
Forudsætningen for en succesful behandling er temperaturniveau og omhyggelig planlægning af behandlingerne. Dr. Kleef fra klinikken i Wien anbefaler tre behandlinger om ugen. Dernæst to ugers pause uden behandling. Til sidst ti behandlinger af en times varighed i fem uger, dvs. to behandlinger om ugen. (Kilde: Dr. Kleef, www.dr-kleef.at).
NB: Hypertermi gives i Danmark hos Lasermedical i
Hørsholm sammen med højdosis C-vitaminbehandling,
www.lasermedical.dk. Det skal bemærkes, at hypertermi­behandling er en komplementær arbejdsmetode, som ikke er alment anerkendt i det danske, etablerede sundhedsvæsen.

Der er tale om behandlinger, der tager afsæt i, at feber er immunforsvarets arbejdstilstand.
Dr. med. Ralf Kleef præsenterede i december sin bog Heiße Wahrheiten – Wie natürliches Fieber vor Krebs schützen kann (Varme sandheder – Hvordan naturlig feber kan beskytte mod kræft).

Artikel bragt i: Tidslerne 2017-2