Af Dorthe Helbrink, dorthehelbrink@gmail.com

Vand kan være helbredende. Men først må vi lære om energi! Ved livets begyndelse var der energi og vand.
Alt er energi. Vand er grundlaget for alt liv. Det er overalt. Det opstår af sig selv. Det eksisterer i 4 faser.

Begyndelsen på min rejse i vand
Efter et par Zoom-foredrag om vand hos Tidslerne, og efter at have søgt et par lette forklaringer på min Sundt-Vand maskine, så var jeg nået det punkt, hvor jeg var blevet tom i hovedet. Jeg forstod mindre og mindre, jo mere forklaring jeg fik.
Min hidtidige forudsætning var min viden om at kvantefysikken er energi. Så det er vand selvfølgelig også. Men hvad er ioniseret vand og struktureret vand? Hvordan hænger det sammen med Ph-værdi og H2 (Brint), som er vores kraftigste antioxidant?
Vi er stadig kun ved begyndelsen af at afdække mysteriet vand. Det må jeg hellere slå fast.
Det ville være lyv at sige, at du ved at læse dette skriv får den endegyldige sandhed. Jeg er dog blevet lidt klogere på, hvad vand er. Jeg håber også, at du også bliver lidt klogere.
Det er en meget spændende tid vi lever i. Vi står over for et paradigmeskift, som jeg vil sammenligne med, at vi engang troede, at jorden var flad, men nu ved vi, at den er rund.
Andre kalder det et kvantespring med en henvisning til den mest vindende teori inden for fysik og filosofi i dag. Kvantefysikken.
Fra det tidspunkt hvor få mennesker kender sandheden, til det tidspunkt hvor alle kender sandheden, går lang tid i almindelig forstand. Men som Einstein påpegede, er selv tiden relativ. Så dette skifte, tror jeg og mange andre, handler om øget bevidsthed og en finjustering af vores egne sanseapparater til at kunne modtage en ny form for information. Så hvad betyder tid? Når vi først ved det, kan vi ikke ikke vide det.
Jeg vil forsøge at forklare nærmere, hvad det har med vand og helbred at gøre.
Nyt paradigme siger: Alt er energi. Energi er bevægelse, hvilket vil sige bølge og frekvens. Bølge og frekvens er det samme som information. Vi kan sammenligne det med de signaler, der kommer til os gennem et radio- eller tv-apparat. Vi kan ikke se dem, men vi kan høre musikken, der kommer ud af apparatets højtaler.
Jeg håber, at du stadig hænger på.

Struktureret vand
Allerede tilbage i 1994 opdagede den japanske forsker Masaru Emoto, at vandmolekyler ændrer form, alt efter den energi de udsættes for. Han udsatte vand for forskellige informationer i form af ord, billeder og musik. Han tog også vandprøver fra forskellige steder i verden fra søer, kilder og floder. Derefter frøs han det ned og studerede det efterfølgende i mikroskop. Så tog han fotografier af de vandkrystaller, der dannedes. Man kan finde hans forskning på hans website: https://www.masaru-emoto.net/en/ . Da ikke to vandmolekyler lignede hinanden fuldstændigt ved den ”samme” påvirkning, kunne ”videnskaben” ikke anerkende denne forskning. Men der er heldigvis løbet meget vand i åen siden 90’erne. Og Emoto’s fotos taler for sig selv. Harmoni og kærlighed skaber smukke krystaller. Disharmoni og had skaber grimme. Hans hensigt var at gøre os alle opmærksomme på, hvad vi skaber med vores egen energi, og at vi er i stand til at skabe en bedre verden og et bedre helbred og liv for os selv.

Ny forskning inden for de sidste 10 år
Lad os starte med naturligt vand. Vand i naturen er enten flydende H2O, stivnet som is eller en mellemting som EZ (Exclusion Zone) vand, eller som damp.
Allerede tilbage i 1912 foreslog den engelske biolog Sir W. Hardy, at vand måske havde en 4. fase. For godt 10 år siden påviste biokemikeren G. Pollack fra University of Pennsylvania, at det forholder sig sådan.
Han er kommet frem til, at vand findes i en fjerde fase. Formlen for det er H3O2. Det er en mere viskøs, basisk og struktureret form. Pollack benævner det EZ. Det er nærmest en gel, og den har samme negative spænding som en celle uden membran. Tidligere troede man, at cellens negative spænding kom fra ionkanalerne i cellemembranen. EZ’s nøgleingrediens er lys, som i elektromagnetisk energi i form af synligt lys, ultraviolette eller infrarøde bølgelængder.
EZ vand kaldes struktureret, idet det danner en krystallinsk form lige som is, men er bevægelig, nærmest som en gele. Det kan man se på den spænding, som overfladen på et vandspejl har. Det er derfor, man kan få en mønt til at flyde, og små dyr kan gå på vandet. EZ vand findes i alle vores celler, hvilket forklarer vores cellers negative ladning.
EZ dannes ved bevægelse eller på overflader med vand ved at optage lys og dermed energi. I kildevand fra dybt i undergrunden, hvor der er et højt tryk. I hvirvelstrømme som de opstår i vandløb, floder og vandfald. Det vil også opstå, hvis man rører i vand. De fleste af de vandmaskiner, man kan købe, laver struktureret vand.

Levende Vand
I begyndelsen, hvilket vil sige inden både mennesker, dyr og vand blev spærret inde i bure og rørledninger, tog vi vand, der hvor det løb naturligt i vandløb, floder, kildevæld og søer. Der er vandet altid i bevægelse og meget tyder på, at det er bevægelse, der gør at vand bliver struktureret og levende. Det er ikke ny viden og vandtrapper er et af forsøgene på at genskabe livet i vandet. Da jeg var ung, havde vi et hus i Småland i Sverige, som lå nær en kilde. Vandet var helt fantastisk. Det piblede op fra undergrunden. Det duftede af liv. Det frøs ikke til om vinteren. Omkring hullet groede den mest friske og saftige brøndkarse. Jeg savner det vand. Vi lavede ekspeditioner til det sted for at hente vandet. I dag tænker jeg på, at vi måske ikke skulle have lukket det inde i dagevis i plastbeholdere. Dengang var jeg ikke klogere. Det var helt klart det vand, der blev drukket på stedet, der var det mest guddommeligt livgivende.
Som Emoto påviste og Pollack siden da, bærer det strukturerede vand informationer med sig. Måske vil vi snart kunne kommunikere med vandet, når vi finder den rigtige bølgelængde. Eller det bliver måske den nye tids computere.
Alt i naturen påvirkes af energi og alt levende er energi. Liv her på jorden i fysisk form kan ikke leve uden vand. Mennesket er 70% vand og 90 % af vores celler er vand. De allerførste levende celler, der opstod her på jorden for ca. 3,8 milliarder år siden, levede i en ursuppe bestående af den perfekte blanding af mineraler, næringsstoffer og væske. På det tidspunkt var der ikke så meget ilt til stede. Derfor måtte cellerne, de encellede organismer, formere sig anaerobt, hvilket vil sige uden brug af ilt. Det er måske det, celler kan huske, når de befinder sig i iltfattigt miljø? De går bare tilbage til en gammeldags måde at danne energi. Det er den måde kræftceller bruger til at lave energi. Det er en meget energikrævende måde at lave energi på. Nogle af vores muskelfibre kan også arbejde anaerobt, hvilket er praktisk, når ilten ikke kan nå frem, og vi virkelig har brug for at knokle. Biproduktet af denne måde at lave energi på er mælkesyre.
Senere da miljøet begynder at ændre sig, og der kommer ilt til, og havene bliver mere salte, bliver cellerne nødt til at finde en måde at beskytte sig på. Derfor organiserer de sig, slutter sig sammen og skaber beskyttelsesmembraner mellem det indre og det ydre miljø. Den indre stabile ursuppe er etableret. Det er os. Vi er stadig en del af ursuppen. Wauw. Hvilken bevidsthed har skabt dette mirakel af flercellede organismer?
Og hvorfor alt det vand? Det sidste nye jeg har læst er, at vand opstår naturligt, når en planet dannes. Det kan man se på en meteor fra universets vugge. Jeg får kuldegysninger.

Ioniseret Vand
H2O er vands formel. 2 brintmolekyler og et iltmolekyle. Man kan lige så godt sige, at energi og kemi er to sider af samme sag.
Når brint (hydrogen) og ilt påvirkes af bevægelse, strøm, elektromagnetisme eller for den sag skyld blot mekanisk bevægelse, så sker der det, at flere vandmolekyler splittes, og så får vi frie ioner. Ioner er de elektriske bestanddele af et atom. De negativt ladede kaldes an-ioner, de positivt ladede kat-ioner. Negativt og positivt tiltrækker hinanden, og fordi når man sammen deler spænding, bliver man mere stabil. Hydrogen er positivt ladet og ilt er negativt ladet. Så vand er ikke ladet.
Det er bare helt anderledes med EZ vand. Det frastøder de positive ioner, fordi det har en uigennemtrængelig krystallinsk struktur.
Nu skal det heller ikke blive for langhåret. Men det er vigtigt at vide, hvad det betyder for vores sundhed, når vi optager ioniseret vand.
Ioniseret vand er vand der indeholder flere frie ioner. Det vil sige H2 og O hver for sig. Dermed bliver de i stand til at påvirke cellerne på en anden måde. H2 er det mindste molekyle vi har. Det er så lille, at det uden besvær passerer gennem cellemembranen og kan trække affaldsstoffer med ud af cellerne. Vi danner selv op til 12 liter H2 i vores tyktarm hvert døgn. Fiber og grønt øger produktionen. Det øger vores livslængde. Derfor betegner man det også, som et meget kraftigt antioxidant. Når H2 og O ikke er bundet som vand, er de gasser.

Henvisninger:
Læs Pollacks artikel på www.sundt-vand.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003049
https://da.sott.net/article/172-Vand-har-en-fjerde-fase-Struktureret-Vand
https://www.hado.com/ihm/

Bøger:
Dr. Pollack. ”The Fourth Phase of Water
Masaru Emoto. “ Hidden Messages in Water”, “ The True Power of Water”.